30/08/2021

Vĩnh Phúc: Khó khăn là động lực để từng bước mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác khuyến công

Những năm qua, công tác khuyến công địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc gặp phải không ít khó khăn và thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của tỉnh, với nhiều giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực không nhỏ của đội ngũ làm công tác khuyến công các cấp, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, thu về nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

vinhphucthiet1

Nhờ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công mà các doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc mở rộng sản xuất, cung cấp nhiều sản phẩm cho thị trường trong nước

Cụ thể, giai đoạn 2014-2020, Tỉnh đã tổ chức triển khai các nội dung khuyến công địa phương với tổng kinh phí thực hiện là 27,872 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ đào tạo hàng nghìn lao động cho các cơ sở CNN, tổng kinh phí lên tới 1,85 tỷ đồng; Tổ chức được 04 khóa bồi dưỡng quản trị kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý cho 655 học viên, kinh phí hỗ trợ 445 triệu đồng; Tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền về sản xuất sạch hơn cho 400 cán bộ quản lý và lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT, kinh phí hỗ trợ 360 triệu đồng; Tổ chức và hỗ trợ cho 05 đoàn với 71 người từ các cơ sở CNNT đi tham quan khảo sát trong nước, kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng; Hỗ trợ 03 đề án mô hình trình diễn kỹ thuật, 199 đề án hỗ trợ mua máy móc thiết bị sản xuất và 03 đề án sản xuất sạch hơn. Thu hút kinh phí đầu tư của cơ sở, doanh nghiệp khoảng 243 tỷ đồng và kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ là 16,895 tỷ đồng; Hỗ trợ cho 40 đơn vị xây dựng, đăng ký thương hiệu, thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm với kinh phí là 440 triệu đồng; Tổ chức 03 lần bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh với 44 cơ sở, doanh nghiệp tham gia với kinh phí là 300 triệu đồng; Hỗ trợ in ấn tờ rơi, tờ gấp, catalog giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn cho 24 cơ sở với kinh phí 250 triệu đồng; Hỗ trợ 02 cơ sở, doanh nghiệp đầu tư phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm, kinh phí 150 triệu đồng; Tổ chức và hỗ trợ cho 30 cơ sở CNNT tham gia “Hội chợ triển lãm công nghiệp nông thôn” trong nước với kinh phí 551 triệu đồng; Công tác tư vấn marketing, quản lý sản xuất – tài chính – kế toán – nhân lực đã triển khai được 20 cơ sở, kinh phí 600 triệu đồng; Xây dựng chuyên mục, tin, bài, phóng sự về hoạt động khuyến công trên các cơ quan thông tấn báo chí, tuyên truyền được 495 tin, bài, 16 phóng sự về hoạt động khuyến công; Tổ chức 07 hội nghị tập huấn khuyến công (với 891 học viên), kinh phí thực hiện 628 triệu đồng; Thực hiện hỗ trợ xây dựng hệ thống mạng lưới cộng tác viên khuyến công làm công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, kinh phí 3,020 tỷ đồng.

Trong giai đoạn tới, với mục tiêu huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, công tác khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc cần làm tốt hơn nữa, đưa ra những giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo chương trình khuyến công của tỉnh thực hiện đúng lộ trình và mang lại hiệu quả cao. Cùng với đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/