Thông Tin Liên Hệ

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤNPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 1

(Industrial Promotion Center Region 1 – IPC1)

Địa chỉ: Số 173 đường Trần Hưng Đạo – Tp Nam Định – tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3.830.891

Fax: 0228.3.830.892

Email: ipc1@moit.gov.vn