10/09/2018

Bắc Giang: Bảo đảm tiến độ khuyến công

Tính đến hết quý II/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện được 19/21 đề án khuyến công.

Cán bộ khuyến công kiếm tra máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất Lê Văn Quả (huyện Yên Dũng)

Cụ thể, với 2 đề án khuyến công quốc gia, ngay sau khi được Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) giao kế hoạch, trung tâm đã tổ chức làm việc với các đơn vị thụ hưởng, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tài liệu liên quan và trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện các đề án. Đến nay, 2 đối tượng thụ hưởng đã thực hiện đầu tư và đưa máy móc, thiết bị hỗ trợ theo đề án vào vận hành, sản xuất thử.

Với kế hoạch khuyến công địa phương, trung tâm được Sở Công Thương giao tổ chức triển khai 19 đề án khuyến công đợt I. Hiện trung tâm đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện được 17/19 đề án, đạt 88,9% kế hoạch đề ra.
Ngoài ra, trung tâm cũng đã thực hiện 4 nhóm đề án thuộc chương trình tiết kiệm năng lượng; tư vấn lập báo cáo kiểm toán năng lượng tại 2 doanh nghiệp, đạt doanh thu 376 triệu đồng…

Theo ghi nhận chung, các đề án đang được triển khai khá thuận lợi. Đối tượng thụ hưởng thực hiện các hạng mục hỗ trợ đúng theo hợp đồng đã ký kết, tiến độ và chất lượng thiết bị bảo đảm, đúng theo quy định hiện hành.

Kết quả khảo sát tiến độ thực hiện 2 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất bao bì carton Trung Anh (huyện Lục Nam) và cơ sở sản xuất Lê Văn Quả (huyện Yên Dũng) cũng cho thấy, các thiết bị, máy móc đã được cơ sở lắp đặt hoàn chỉnh và đang vận hành thử. Dự kiến, khi 2 đề án hoàn thành, thiết bị mới sẽ giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, qua đó tăng doanh thu và lợi nhuận cho cơ sở.

Như vậy có thể thấy, trong nửa đầu năm 2018, Bắc Giang đã hoàn thành phần lớn kế hoạch khuyến công của cả năm. Đây là kết quả của những nỗ lực cùng sự chủ động của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công, đồng thời cũng là thành quả của nhiều năm bám sát, nắm vững số lượng cơ sở sản xuất, do đó nhanh chóng tìm được đối tượng thụ hưởng phù hợp. Được biết, mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang cũng đã phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương đợt 2. Theo đó, tỉnh hỗ trợ 610 triệu đồng cho thực hiện các nội dung: Thiết kế mẫu mã, bao bì, túi đóng gói, in ấn tem truy suất nguồn gốc sản phẩm vải thiều; ứng dụng máy móc, công cụ, dụng cụ trong sản xuất rượu… Ngay sau khi được phê duyệt, Sở Công Thương đã giao trung tâm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị được giao sử dụng kinh phí để sớm triển khai đề án.

Cùng đó, để bảo đảm hiệu quả tốt nhất cho công tác khuyến công năm 2018, Sở Công Thương tỉnh cũng chỉ đạo trung tâm bám sát các đơn vị thụ hưởng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp đề án hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ. Hướng dẫn, tư vấn cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng các dự án sản xuất có tính khả thi cao để đề xuất hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2019.

Về mục tiêu dài hơi – nâng cao chất lượng cho công tác khuyến công, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản pháp luật về khuyến công; chỉ đạo và phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch khuyến công của từng giai đoạn đã được phê duyệt để thực hiện các hoạt động khuyến công đạt hiệu quả cao nhất.

Năm 2018, Bắc Giang được giao 3,75 tỷ đồng kinh phí khuyến công. Hiện các chương trình, đề án đang được triển khai với tiến độ và chất lượng bảo đảm.

Theo Báo Công Thương điện tử