10/09/2021

Bắc Giang: Tình hình thực hiện công tác khuyến công địa phương 6 tháng đầu năm 2021

6  tháng đầu năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai thực hiện được 18/21 đề án, đạt 85,7% kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2021 được giao, dự kiến cả năm hoàn thành 100%.

bacgiangkc6thang1

Theo đó, Trung tâm đã tập trung hỗ trợ phát triển các ngành nghề sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản, lâm sản, thực phẩm tạo giá trị gia tăng cao, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, giá trị xuất khẩu lớn, cơ sở công nghiệp nông thôn tạo nhiều lao động (sử dụng từ 50 lao động trở lên), sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Ưu tiên khuyến khích, hỗ trợ những cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đạt chứng nhận được công nhận hạng 4 sao và 3 sao OCOP:  Sản xuất xe rùa (huyện Tân Yên), sản xuất trà hoa vàng (Lục Nam), sản xuất bánh quế (huyện Tân Yên), sản xuất trà dược liệu (huyện Yên Thế), bảo quản các sản phẩm nông sản (huyện Lục Ngạn).

bacgiangkc6thang2

Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất tại những địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh, hỗ trợ mô hình thanh niên lập thân, lập nghiệp: Sản xuất mỳ gạo (huyện Lục Ngạn), nấm lim (huyện Sơn Động).

Tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong công tác xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết kế, in ấn mẫu mã, bao bì, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh đó, thực hiện các hoạt động tuyên truyền thuộc lĩnh vực Công Thương, quảng bá, giới thiệu về sản phẩm, cơ sở công nghiệp nông thôn và làng nghề của tỉnh, giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận dễ dàng đến thông tin, chính sách liên quan đến hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, xúc tiến thương mại.

Trong thời gian tới, để hoàn thành kế hoạch cần thực hiện một số giải pháp sau: Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đề án đang triển khai  trên cơ sở đó, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế đảm bảo các đề án được thực hiện đúng tiến độ, nội dung yêu cầu đề ra, đánh giá hiệu quả của hoạt động khuyến công.

Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố từ khâu khảo sát đến xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh. Thông qua đó, sẽ bám sát với điều kiện thực tế của từng địa phương./.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/