06/10/2017

Khuyến công Nghệ An: Hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp

9 tháng đầu năm, hoạt động Khuyến công của tỉnh Nghệ An tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp nông thôn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trung tâm Khuyến công Nghệ An đã hỗ trợ đào tạo cho hàng nghìn lao động khu vực nông thôn

“Đỡ đầu” nhiều dự án

Nguồn kinh phí khuyến công mang lại lợi ích thiết thực; đồng thời cũng là động lực thúc đẩy cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng quy mô, phát triển sản xuất. Năm 2017, Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương hỗ trợ thực hiện 3 đề án, với tổng kinh phí 1.200 triệu đồng, gồm: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất tăm hương, đũa tre, xiên nước tiêu thụ nội địa và xuất khẩu từ nguyên liệu Lùng tại Công ty TNHH Lâm sản Khánh Tâm; hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất nguyên liệu hạt nhựa và các sản phẩm từ nhựa phế thải, công suất 10.000 tấn/năm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hà Tiến.

Về Khuyến công địa phương, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ 4.127 triệu đồng cho 81 đề án. Các đề án được hỗ trợ thực hiện các nội dung: Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề ngắn hạn cho 14 đề án; tập huấn, hội thảo, tham quan, khảo sát, mở rộng thị trường, học tập kinh nghiệm trong nước; trợ giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng máy móc tiên tiến; xây dựng các chương trình truyền hình; xuất bản bản tin; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng về phát triển Công Thương…

Bảo đảm an sinh xã hội

Xác định công tác đào tạo nghề, truyền nghề là một trong những nội dung chủ yếu của hoạt động khuyến công, Trung tâm Khuyến công Nghệ An đã đa dạng hóa các hình thức đào tạo nghề nhằm tạo ra một đội ngũ lao động có tay nghề, có ý thức lao động cao cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các trung tâm dạy nghề, nghệ nhân ở các làng nghề trong tỉnh triển khai nhiều đề án đào tạo nghề, đào tạo cho hàng nghìn lao động khu vực nông thôn các nghề mây tre đan, may công nghiệp, dệt thổ cẩm… Mới đây, trung tâm đã phối hợp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 hỗ trợ thực hiện 2 đề án, gồm: Hỗ trợ đầu tư mới thiết bị máy khắc gỗ tự động (CNC) cho Công ty TNHH Lâm sản FMC (Thái Hòa); Tổ chức khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất và chiến lược makerting cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại Nghệ An.

Đại diện Trung tâm Khuyến công Nghệ An khẳng định: Đề án đào tạo nghề, truyền nghề luôn là một trong những nội dung ưu tiên thực hiện hàng đầu của trung tâm. Tuy không là nội dung có số kinh phí hỗ trợ cao nhất, nhưng những đề án đào tạo nghề đã mang lại hiệu quả lớn, với hơn 80% số lao động sau đào tạo có việc làm và thu nhập ổn định. Đời sống của người lao động khu vực nông thôn được cải thiện rõ rệt, vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo…

Trung tâm cũng chú trọng thực hiện tuyên truyền, quảng bá cho ngành công nghiệp nông thôn của tỉnh Nghệ An. Với nỗ lực và phương pháp thực hiện khoa học, hiệu quả, hoạt động khuyến công đã tạo nên một diện mạo mới cho ngành công nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao vị trí của ngành trong cơ cấu kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trung tâm Khuyến công Nghệ An bám sát các đơn vị chuyên môn, đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn, tư vấn cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng các dự án khai thác tiềm năng, lợi thế ở địa phương, có tính khả thi cao để đề xuất hỗ trợ và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2018.

Theo BaoCongThuong.com.vn