13/11/2020

Xây dựng và Triển khai chương trình tập huấn và đào tạo cho cán bộ, doanh nghiệp và các bên liên quan về cơ cấu lại ngành công nghiệp

Sáng ngày 12/11, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 phối hợp với Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức lớp Bồi dưỡng cho cán bộ, doanh nghiệp và các bên có liên quan về cơ cấu lại ngành Công nghiệp năm 2020 tại Nam Định.

Đây là nội dung được thực hiện theo nhiệm vụ: “Xây dựng và triển khai chương trình tập huấn và đào tạo cho cán bộ,  doanh nghiệp và các bên liên quan về cơ cấu lại ngành công nghiệp” thuộc Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch cơ cấu lại ngành Công nghiệp giai đoạn  2018 – 2020, xét đến năm  2025.

taphuancn1

Tới dự buổi khai mạc có sự hiện diện của đại diện Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương; đại diện Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1; giảng viên Lê Thị Xuân Quỳnh – Ban Nghiên cứu kinh tế và lĩnh vực thuộc Viện Quản lý kinh tế Trung ương; cùng hơn 40 học viên là các cán bộ, doanh nghiệp thuộc các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nam Định.

taphuancn2

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giảng viên truyền đạt các nội dung của 08 chuyên đề về cơ cấu lại ngành công nghiệp, gồm:

Chuyên đề 1: Hệ thống chính sách và thể chế cơ cấu lại ngành Công nghiệp

Chuyên đề 2: Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trong các ngành Công nghiệp

Chuyên đề 3: Phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên

Chuyên đề 4: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp tư nhân

Chuyên đề 5: Điều chính, phân bố không gian công nghiệp

Chuyên đề 6: Xây dựng năng lực hỗ trợ cơ cấu lại các ngành công nghiệp

Chuyên đề 7: Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực

Chuyên đề 8: Các vấn đề khác liên quan đến tái cơ cấu ngành Công nghiệp

taphuancn3

Thông qua chương trình tập huấn về cơ cấu lại ngành công nghiệp đã giúp các các doanh nghiệp, cán bộ các đơn vị nắm bắt được những nội dung: Hội nhập quốc tế, chính sách, pháp luật thương mại của Việt Nam, các nước trên thế giới để tận dụng các ưu đãi trong cam kết quốc tế và có biện pháp tích cực, chủ động phòng tránh các hàng rào trong thương mại; kiến thức về thị trường; kỹ năng về công nghệ mới và kỹ năng quản lý về công nghệ thông tin./.

Thực hiện: Quốc Dũng

Ảnh: Văn Đốc