24/08/2021

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất Mộc”

Tham dự buổi nghiệm thu cơ sở, có đại diện Sở Công Thương – Phòng Quản lý Công nghiệp và Kỹ Thuật; Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Đảo; UBND xã Đại Đình.

Thực hiện Hợp đồng số 05/HĐKC ngày 25 tháng 6 năm 2021 giữa Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc với Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Quyên, sau thời gian triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo yêu cầu, ngày19/8/2021, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cùng với Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Quyên đã tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề án: “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất Mộc”. Tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

vinhphucnghiem1

Việc đầu tư máy móc thiết bị mới, tiên tiến vào sản xuất nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng và tính thẩm mỹ cao

Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Quyên, đã đầu tư mua mới 100% máy móc thiết bị: 01 máy nhà chám, 01 máy cưa bàn trượt. Tổng kinh phí thực hiện đề án: 300.000.000 đồng, kinh phí khuyến công hỗ trợ 110.000.000 đồng. Việc đầu tư máy móc thiết bị mới, tiên tiến vào sản xuất theo su thế chung của nghề mộc ngày nay, nhằm tạo ra các sản phẩm mộc có chất lượng và tính thẩm mỹ độ đồng đều cao, giúp tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu ôi nhiễm môi trường, Sản phẩm làm ra có tính cạnh tranh, đáp ứng được thị yếu khác hàng, từ đó giúp Cơ sở mở rộng được thị trường khách hàng, tăng doanh thu.

Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất Mộc” thực hiện có hiệu quả góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 05 lao động địa phương, có thu nhập ổn định với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định an ninh xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Nguồn: https://tapchicongthuong.vn/