30/08/2021

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất Mộc”

Sáng ngày 25/8/2021, Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc phối hợp với Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Mùi, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất Mộc” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Thành phần nghiệm thu có: Tổ kiểm tra giám sát – Sở Công Thương Vĩnh Phúc, ông Đỗ Văn Định – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc, đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Lạc, UBND Thị trấn Yên Lạc.

Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất Mộc” của Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Mùi được Sở Công Thương Vĩnh Phúc thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-SCT ngày 15/6/2021 về việc Phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 1); Đề án thực hiện với tổng đầu tư là 420 triệu đồng, kinh phí khuyến công hỗ trợ 155 triệu đồng.

vinhphuckcmoc1

Các thiết bị được hỗ trợ đầu tư mua mới 100%, đã giúp cơ sở có thể làm ra những sản phẩm một cách tự động, gia công được loạt các chi tiết nhỏ với độ chính xác cao

Các máy móc thiết bị được hỗ trợ đầu tư mua mới 100%, đủ điều kiện đáp ứng với yêu cầu của đề án, bao gồm: 01 Máy đục CNC, model XMD – 3225 12 đầu, 01 Máy đục CNC, model CNC -282510 10 đầu, Với dòng máy này nó có thể làm ra những sản phẩm một cách tự động, gia công được loạt các chi tiết nhỏ với độ chính xác cao. Đặc biệt nó có thể khắc cùng lúc nhiều sản phẩm giống nhau, trong thời gian nhiều giờ liên tục. Điều này giúp cho cơ sở sản xuất nâng cao hiệu quả năng suất khối lượng công việc, do vậy sản phẩm sản xuất ra sẽ có tính cạnh tranh cao hơn…đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của cơ sở.

Hoạt động khuyến công có ý nghĩa thiết thực, đã giúp cho Công ty mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau khi đơn vị hoàn tất đầu tư tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân tại địa phương có thu nhập ổn định với mức thu nhập bình quân 06 triệu đồng/tháng , góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Nguồn: https://tapchicongthuong.vn/