20/11/2020

Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc tại Cơ sở sản xuất Lê Đình Tự

Tham dự buổi nghiệm thu cơ sở có đại diện Sở Công Thương, phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công Thương; Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc; phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sông Lô; UBND xã Nhạo Sơn và Cơ sở sản xuất Lê Đình Tự.

Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-SCT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Phúc về việc phê duyệt các nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (đợt 1).

Sau thời gian triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo yêu cầu, ngày 16 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất mộc tại cơ sở sản xuất Lê Đình Tự – xã Nhạo Sơn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

kcvpmoc1

Đại diện Sở Công Thương, phòng Quản lý công nghiệp, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc; phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sông Lô; UBND xã Nhạo Sơn và Cơ sở sản xuất Lê Đình Tự có mặt tại buổi Nghiệm thu.

Cơ sở đã đầu tư mới 100% máy móc thiết bị gồm: 01 máy đục CNC 12 đầu. Tổng kinh phí thực hiện đề án: 230.000.000 đồng, Kinh phí khuyến công hỗ trợ 56.000.000 đồng. Qua quá trình sản xuất vận hành thiết bị cơ sở thấy có ưu điểm như: Gia công được loạt các chi tiết nhỏ, khai thác tối đa chế độ cắt gọt, độ chính xác cao. Sản phẩm làm ra một cách tự động, sản phẩm hoàn thiện vô cùng chính xác và đẹp mắt, chất lượng đồng đều, đáp ứng được thị yếu của khách hàng. Nhân công giảm, chi phí sản xuất giảm nên giá thành cạnh tranh.

kcvpmoc2

Cơ sở sản xuất Lê Đình Tự đã đầu tư mới 100% máy móc thiết bị gồm: 01 máy đục CNC 12 đầu

Hoạt động khuyến công có ý nghĩa thiết thực, đã giúp cho cơ sở mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, đầutư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Góp phần phát triển kinh tế – xã hội và đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Qua buổi nghiệm thu các đại biểu thống nhất với kết quả đạt được của đề án là Cơ sở Lê Đình Tự đã đầu tư máy móc thiết bị chế biến sản xuất mộc đúng theo nội dung đăng ký ban đầu.

Nguồn: http://tapchicongthuong.vn/