11/08/2023

Về việc cung cấp báo giá các dịch vụ Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng CNNT năm 2023

Thực hiện Quyết định số 2948/QĐ-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2023. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) được giao thực hiện, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023 (HCTL) để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, chất lượng cao của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên cả nước.

Thông tin chung về chương trình:

– Tên Hội chợ: Tổ chức Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2023.

– Các hạng mục chính: Khoảng 250 gian hàng và 01 khu triển lãm; Cổng chào, sân khấu và nhà đại biểu; tiểu cảnh trang trí, các hạng mục phụ trợ khác.

– Địa điểm tổ chức: Tại Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia, số 01 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

– Thời gian tổ chức: Từ 15/12/2023 đến ngày 19/12/2023.

Để đảm bảo tính minh bạch, khách quan về giá các sản phẩm dịch vụ Tổ chức HCTL cũng như tạo điều kiện thuận lợi đơn vị tham khảo trong việc lập dự toán kinh phí, thẩm định, phê duyệt và triển khai các gói thầu, Trung tâm 1 kính đề nghị Quý đơn vị/nhà cung cấp hợp tác và hỗ trợ cung cấp thông tin và giá các dịch vụ như sau:

– Dịch vụ 1: Thiết kế HCTL (Thiết kế chi tiết, tổng thể, phối cảnh 3D; thiết kế thư mời, kẹp file, thẻ đeo).

– Dịch vụ 2: Tư vấn thẩm định giá dự toán chi tiết HCTL.

– Dịch vụ 3: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu dịch vụ tổ chức HCTL.

– Dịch vụ 4: Tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ tổ chức HCTL.

– Dịch vụ 5: Tổ chức HCTL hàng công nghiệp nông thôn năm 2023.

Chi tiết các dịch vụ theo Phụ lục đính kèm.