25/07/2021

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN 1 đẩy mạnh công tác nghiệm thu nội dung các đề án Khuyến công quốc gia điểm hỗ trợ ngành Dệt May trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thực hiện  Kế hoạch số 03/KH-KC1-KC ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) về việc tổ chức thực hiện một số đề án khuyến công quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, được sự đồng ý của Lãnh đạo Cục Công thương Địa phương, Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nam, ngày 20/7/2021 Trung tâm 1 đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công & XTTM Hà Nam tiến hành nghiệm thu cơ sở nội dung đề án tại Công ty TNHH May và Thương mại Minh Quang.VN, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện Sở Công thương, Trung tâm, đại diện Lãnh đạo phường Lam Hạ và đại diện Công ty.

lamha1

Hình ảnh các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu các đại biểu được nghe cán bộ quản lý nội dung đề án, đại diện Công ty TNHH May và Thương mại Minh Quang.VN báo cáo về tình hình thực hiện nội dung thuộc đề án, quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành máy móc thiết bị phục sản xuất áo Jacket xuất khẩu tại địa điểm sản xuất của Công ty TNHH May và Thương mại Minh Quang.VN; sau đó tại địa điểm lắp đặt các đại biểu được cán bộ kỹ thuật của công ty giới thiệu việc vận hành cũng như các ưu điểm về năng suất, chất lượng của 04 máy may lập trình được hỗ trợ từ nguồn kinh phí KCQG so với việc sử dụng các máy may 1 kim trước đây.

lamha2 lamha3

Hình ảnh các đại biểu kiểm tra thiết bị được hỗ trợ

Sau khi nghe báo cáo và thăm thực tế tại xưởng sản xuất, các đại biểu tham dự đều đánh giá cao về hiệu quả của nội dung đề án trong việc hỗ trợ  Công ty TNHH May và Thương mại Minh Quang.VN đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất áo Jacket xuất khẩu; đồng thời nhất trí nghiệm thu nội dung đề án theo đúng các quy định hiện hành.

Thực hiện: Minh Hiển

Ảnh: Văn Đốc