31/08/2023

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 triển khai công tác nghiệm thu cơ sở các nội dung hoạt động khuyến công quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, được sự nhất trí của Cục Công Thương địa phương (Cục CTDP), Sở Công Thương tỉnh Nam Định, ngày 31 tháng 8 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho 02 cơ sở công nghiệp nông thôn (cơ sở CNT) trên địa bàn tỉnh Nam Định, bao gồm:

– Nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cho Công ty TNHH KD Sports, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

– Nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ dân dụng cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại kim khí Phúc Tiến, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Chương trình nghiệm thu được tổ chức với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị: Đại diện Sở Công Thương tỉnh Nam Định; đại diện Trung tâm 1; đại diện chính quyền địa phương (nơi thực hiện đề án); đại diện các đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2023. Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện đề án của cán bộ quản lý đề án, báo cáo ý nghĩa và hiệu quả đầu tư của đơn vị thụ hưởng.

Chương trình nghiệm thu cơ sở tại Công ty TNHH KD Sports

Đoàn nghiệm thu đã triển khai kiểm tra thực tế tại cơ sở và thống nhất nghiệm thu kết quả, hiệu quả thực hiện đề án. Nội dung KCQG hỗ trợ cho các cơ sở CNNT được thực hiện đảm bảo theo quy định và đáp ứng đúng các chỉ tiêu được giao tại các Quyết định của Cục trưởng Cục CTĐP. Đủ điều kiện để nghiệm thu và hoàn thành chương trình hỗ trợ cho đơn vị thụ hưởng.

Chương trình nghiệm thu tại Công ty TNHH SX&TM kim khí Phúc Tiến

Sự đầu tư ứng dụng thiết bị hiện đại, tiên tiến vào sản xuất đã giúp các cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, góp phần tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho lao động địa phương, gia tăng được lợi nhuận cho doanh nghiệp, từ đó cũng có nhiều đóng góp đối với ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, sự thành công của đề án cũng khẳng định được những tác động tích cực, hiệu quả của chính sách khuyến công tới quá trình hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp./.

 Thực hiện: Quý Đức