10/02/2023

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (IPC1) đẩy mạnh hoạt động kết nối, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Từ khi được thành lập, theo chức năng nhiệm vụ của mình, IPC1 đã triển khai khá đa dạng các hoạt động nhằm đẩy mạnh kết nối, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu các cấp.

Đầu tiên có thể kể đến là, với vai trò là đơn vị triển khai nhiệm vụ do Bộ Công Thương và Cục Công Thương địa phương giao, trong những năm qua IPC1 đã trực tiếp triển khai các chương trình hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm qua các chương trình Hội chợ triển lãm trong nước (Hội chợ triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ năm 2016, Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu năm 2017, năm 2019) và hỗ trợ các cơ CNNT tham gia hội chợ nước ngoài (gồm: Hội chợ Ambiente Frankfurt, Spoga+gafa, Tendence – CHLB Đức; Hội chợ, triển lãm Cifit – Hạ Môn Trung Quốc; Hội chợ Megashow – Hồng Kông; Triển lãm Village Dubai – UAE).

Tiếp đến, IPC1 đã xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các nội dung hỗ trợ cho các cơ sở CNNT, tổ chức thành công các chương trình tọa đàm về “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm”. Thông qua buổi Tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm từ đó đưa ra các giải pháp để kết nối sản xuất tiêu thụ sản phẩm hiệu quả như: Các địa phương, cơ sở CNNT có nhu cầu kết nối chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ những sản phẩm, hàng hóa cần kết nối, chất lượng, số lượng, thời điểm cung cấp; tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, hàng hóa của các cơ sở CNNT, cơ sở sản xuất ở mỗi địa phương, xây dựng các chương trình tuyên truyền có tính kết nối vùng miền để thông tin rộng rãi sản phẩm, hàng hóa của địa phương này tới địa phương khác trong vùng; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin về đầu tư, sản xuất giữa các địa phương trong vùng; chủ động liên kết chéo hình thành liên hiệp các hợp tác xã chuyên ngành hoặc đa ngành nhằm tạo nên các chuỗi giá trị mới đan xen, tương hỗ bù đắp cho nhau cùng phát triển; Trong những năm qua Nhà nước có thêm nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở CNNT tham gia vào chuỗi tiêu thụ sản phẩm tạo cơ hội lớn cho các DN, cơ sở CNNT khu vực miền Bắc quảng bá giới thiệu thương hiệu, sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm DN phục vụ phát triển công nghiệp, tìm kiếm cơ hội, thị trường, giới thiệu những thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của các tỉnh khu vực miền Bắc.

Ngoài ra, tại tầng 7, số 655 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội, IPC1 đã thường xuyên duy trì hoạt động hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm CNNT bằng nguồn khuyến công quốc gia hàng năm. Trong thời gian qua, IPC1 đã thực hiện và phát huy chức năng được giao: Thường xuyên cập nhật thông tin nhu cầu thị trường và truyền tải thông tin tới cơ sở CNNT; Sắp xếp và bố trí đón tiếp khách hàng là các nhà nhập khẩu, phân phối hàng hóa trong nước và quốc tế; Hỗ trợ cơ sở CNNT phiên dịch tài liệu liên quan đến thông tin sản phẩm, phiên dịch khi khách hàng là người nước ngoài có nhu cầu đến cơ sở CNNT tìm hiểu sản phẩm và hoạt động sản xuất; Duy trì việc kết nối và giữ liên lạc thường xuyên với các cơ sở CNNT có sản phẩm trưng bày tại Phòng trưng bày; Chủ trì tổ chức các buổi làm việc tại văn phòng giữa khách hàng quan tâm và cơ sở CNNT có nhu cầu giới thiệu, trưng bày sản phẩm; Tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của cơ sở CNNT như: Giới thiệu quảng bá, thị trường… và thực hiện các nhiệm vụ khác.

ipc1xuattien1

Hình ảnh hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm tại tầng 7, số 655 đường  Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội

Cuối cùng trong chuỗi hoạt động hỗ trợ xúc tiến tieu thụ sản phẩm CNNT, trong những năm vừa qua IPC1 đã triển khai rất thành công việc hỗ trợ Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm cho 14 cơ sở CNNT trên địa bàn có sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp vùng và cấp Quốc gia.

Với định hướng sẽ tiếp tục là cầu nối cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, năm 2023 sẽ là năm mà IPC1 đẩy mạnh các hoạt động để xúc tiến tiêu thụ sản phẩm CNNT. Qua trao đổi với Lãnh đạo Trung tâm, theo Kế hoạch năm 2023, IPC1 sẽ tổ chức 01 Hội chợ triển lãm hàng CNNT dự kiến tại Hà Nội với quy mô hơn 200 gian hàng; Hỗ trợ cho các cơ sở CNNT tham gia HCTL tại nước ngoài; Tiếp tục hỗ trợ Phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm cho 10 cơ sở CNNT trên địa bàn có sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp vùng và cấp Quốc gia và duy trì các hoạt động xúc tiến khác tại tầng 7, số 655 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội.

Hy vọng rằng với những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua cũng như chủ trương, định hướng đúng đắn trong năm 2023 cũng như các năm tiếp theo hoạt động kết nối, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm CNNT của IPC1 sẽ góp phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở CNNT trên địa bàn, từ đó khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động Khuyến công.

                                                                                       Thực hiện: Hiển Bùi