18/11/2022

Trung tâm Khuyến công 1 triển khai nhiều hoạt động khuyến công có hiệu quả trên địa bàn khu vực phía Bắc

Với mục tiêu chung tay tháo gỡ khó khăn cùng các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (cơ sở CNNT) trên địa bàn, trong năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm Khuyến công 1) đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động, nhiều nội dung khuyến công. Đặc biệt là đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến công một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

khcphiabac1

Trung tâm Khuyến công 1 triển khai nội dung hỗ trợ máy đóng gói tự động

cho Công ty TNHH MTV Minh Dương, tỉnh Nam Định

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Khuyến công 1 đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT như: Triển khai thực hiện 03 đề án khuyến công quốc gia điểm về hỗ trợ phát triển trong các ngành: Dệt may, cơ khí, chế biến gỗ, tre nứa; thực hiện 03 đề án khuyến công quốc gia nhóm về hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong các ngành chế biến nông sản và sản xuất bao bì. Triển khai một số nội dung hoạt động khuyến công khác, gồm: Tổ chức các hội thảo, tọa đàm; triển khai đề án tư vấn hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sở CNNT;  Hỗ trợ các cơ sở CNNT đầu tư phòng trưng bày nhằm quảng bá và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, ….

Đối với nội dung về hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, Trung tâm đã và đang triển khai hỗ trợ cho 44 cơ sở CNNT; đối với nội dung về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm mới/công nghệ mới, Trung tâm Khuyến công 1 đã và đang triển khai hỗ trợ cho 04 cơ sở CNNT.

Các đề án khuyến công triển khai thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã phát huy lợi thế của từng vùng, phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển của ngành, của từng địa phương; các mô hình trình diễn kỹ thuật thành công và được nhân rộng; các cơ sở CNNT được hỗ trợ đã có chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất. Đặc biệt, việc thực hiện các đề án điểm, đề án nhóm đã phát huy được ưu điểm: Hình thành các chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong cùng một ngành hàng, kết nối cung – cầu giữa các cơ sở CNNT; giúp tối ưu hoá trong quá trình đầu tư của cơ sở CNNT.

Theo đánh giá của Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công 1, thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn đã tác động tích cực đến nhiều doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Nổi bật trong đó là các cơ sở sản xuất đã chuyển hướng sang chú trọng đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm để từ đó hạ giá thành, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, Trung tâm Khuyến công 1 vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, do địa bàn rộng, nguồn lực về con người và kinh phí hạn chế dẫn đến khó khăn trong công tác khảo sát, đánh giá các nội dung hoạt động khuyến công, dẫn đến một số nội dung đã phải  điều chỉnh, bổ sung thực hiện trong năm 2022.

khcphiabac2

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất gỗ ván ép

tại Công ty TNHH Trà Phú Lâm, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công và phát huy tối đa vai trò thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thời gian tới, Trung tâm Khuyến công 1 sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đơn vị sẽ tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các đề án đúng mục đích, mục tiêu, đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động khuyến công và thực hiện hoàn thành các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, Trung tâm Khuyến công 1 sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023 có tính khả thi cao, đúng tiến độ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá đến các địa phương, các cơ sở CNNT về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến công, cũng như vai trò, vị trí phát triển CNNT; Tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm nhằm quảng bá các sản phẩm có thế mạnh của địa phương và triển khai nội dung hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sở CNNT nhằm nâng cao nhận thức cũng như ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Huy động các nguồn lực, cũng như phối hợp, lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển kinh tế xã hội gắn với các đề án thuộc chương trình khuyến công để tập trung nguồn lực cho phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Mặt khác, Trung tâm Khuyến công 1 cũng sẽ tập trung hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở CNNT phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, thân thiện với môi trường, gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nhằm mở rộng và giữ vững thị trường tiêu thụ. Từ đó, tạo ra động lực cho ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến công 1 cũng thắt chặt mối quan hệ giữa đơn vị với các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở CNNT nhằm tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết, để từ đó có những giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời.

Có thể thấy, công tác khuyến công trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực  phía Bắc trong suốt thời gian qua đã góp phần hết sức quan trọng trong công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Do vậy, ngoài sự nỗ lực của đơn vị, Trung tâm Khuyến công 1 rất mong có sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện về nguồn lực con người cũng như kinh phí hoạt động giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện các đề án khuyến công hiệu quả cao, có sức lan tỏa hơn nữa đến các địa bàn trong khu vực.

Thực hiện:  Quốc Dũng – Phòng Khuyến công