03/04/2019

Trung tâm Khuyến công 1 tạo sức lan tỏa từ hoạt động Khuyến công tới các Doanh nghiệp

Phát huy các thế mạnh để phát triển kinh tế – xã hội và sự nỗ lực và không ngừng đổi mới, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (IPC1) đã có nhiều chủ trương với nhiều nhóm giải pháp, các chính sách phù hợp với thực tiễn, trong đó chính sách Khuyến công là một trong những yếu tố góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đã khẳng định vai trò sức mạnh là một Khuyến công vùng – hỗ trợ triển khai nhiều đề án đạt hiệu quả cao về kinh tế, tạo sự lan tỏa cũng như sức hút tới các đối tượng thụ hưởng của chương trình Khuyến công.
Nét nổi bật hoạt động của IPC1 trong những năm qua đó là những đóng góp không nhỏ trong việc tổ chức công nhận làng nghề, tiểu thủ công nghiệp và các hội chợ trong nước và nước ngoài. Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) hiện đại hóa thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, đến xúc tiến thị trường nội địa, khởi nghiệp cho các cơ sở CNNT… Có thể thấy, hoạt động Khuyến công có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng nói chung và trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa CNNT nói riêng.
resized ipc1loantoa1
Tổ chứcTriển lãm –  Hội chợ hàng CNNT tiêu biểu
Trong những năm qua, bên cạnh việc thực hiện các chương trình đào tạo nghề, truyền nghề; hỗ trợ xây dựng Mô hình trình diễn kỹ thuật, hoạt động Khuyến công IPC1 đã tập trung hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp; tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu công nghệ, thiết bị mới, nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn,….cho các doanh nghiệp trên địa bàn 28 tỉnh phía Bắc. Các đề án triển khai trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc được hỗ trợ đều dựa trên kết quả khảo sát, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đề án và ưu tiên triển khai, thực hiện các đề án lớn, có tính lan tỏa cao và tạo nhiều việc làm cho người lao động.
Đăc biệt, năm 2018 IPC1 đã được Cục Công Thương địa phương giao nhiệm vụ thực hiện đề án điểm  về “Hỗ trợ phát triển ngành Dệt may trên địa bàn các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2020”.Theo đánh giá sơ bộ sau 1 năm thực hiện, đề án điểm đã có sức lan tỏa lớn, bước đầu đã hình thành chuỗi liên kết trong ngành trên địa bàn. Ngoài ra, trong năm 2018 IPC1 còn được giao thực hiện một số đề án hỗ trợ các cơ sở CNNT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.Trong quá trình triển khai IPC1 đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai đào tạo, nâng cao năng lực quản lý sản xuất cho hơn 400 học viên, hỗ trợ Xây dựng Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất cho gần 40 cơ sở CNNT. Điều đó đã tạo điểm sáng trong việc sản xuất, từ đó giới thiệu, nhân rộng ra cơ sở CNNT khác trên địa bàn.
resized ipc1loantoa2
Với các nội dung khác như đề án “Hỗ trợ tư vấn, đào tạo tại các cơ sở CNNT nhằm nâng cao hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh” và đề án “Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường”;… hoạt động Khuyến công rất cần thiết hỗ trợ cho các cơ sở CNNT để nâng cấp, sửa chữa hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, giúp các cơ sở CNNT, bảo vệ môi trường, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.
Qua đó, để tiếp tục thực hiện tốt và tạo sức lan tỏa cho chương trình Khuyến công quốc gia trong thời gian tới, IPC1 sẽ luôn đồng hành sát cánh cùng các cơ sở CNNT, cập nhật thông tin, tạo cơ sở dữ liệu về công nghiệp nông thôn trên địa bàn các tỉnh nhằm kịp thời nắm bắt nhu cầu xây dựng đề án Khuyến công lớn, nhiều tính mới và khai thác được lợi thế của từng địa phương.
Cùng với đó, IPC1 sẽ tăng cường hoạt động Tư vấn phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng, tạo nguồn thu và hỗ trợ thực hiện các hoạt động Khuyến công ngày càng hiệu quả. Thực hiện tốt các chương trình, nội dung IPC1 đã phối hợp hoạt động giữa các Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công các tỉnh với các tổ chức như: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa… nhằm đa dạng hóa nội dung đề án và huy động thêm nguồn vốn cho hoạt động Khuyến công, góp phần phát huy sức mạnh của Khuyến công vùng, đào tạo nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức nhằm bám sát tình hình các doanh nghiệp địa phương các tỉnh, hỗ trợ kịp thời cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Nội dung đào tạo, tập huấn không chỉ liên quan đến chuyên môn mà còn có cả kiến thức sâu về một số lĩnh vực công nghiệp ở khu vực nông thôn. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động Khuyến công đến các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn các tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, website của IPC 1.
Thực hiện: HẢI ANH
Ảnh – KIM LAN