27/12/2023

Trung tâm 1, tăng cường triển khai các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp.

Bên lề Toạ đàm về phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023 tại thành phố Hà Nội, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) về các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp do Trung tâm 1 thực hiện trong những năm vừa qua.

T/g: Xin chào ông Nguyễn Toàn Thắng, xin ông cho biết về kết quả của các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp.

tangcuongct1

Hình ảnh tại Toạ đàm về phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu tại Hà Nội

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương, trong những năm qua, Trung tâm đã triển khai một chuỗi các nội dung hỗ trợ cho các đơn vị này. Cụ thể:

Hoạt động Hỗ trợ tư vấn nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; thiết kế mẫu mã cho 05 cơ sở;

Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia, trưng bày, quảng bá tại Hội chợ Triển lãm hàng CNNT các năm 2019, 2023 cho khoảng 200 cơ sở;

Hỗ trợ cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cho và Hỗ trợ phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu cho hơn 20 cơ sở;

tangcuongct2

          Hình ảnh Phòng trưng bày của cơ sở CNNT được Trung tâm 1 hỗ trợ

Thực hiện viết được 50 tin, bài, ảnh về các cơ sở được đăng tải trên trang thông tin điện tử của IPC1; www.ipc1.gov.vn;

tangcuongct3

Hình ảnh bài viết về các cơ sở CNNT có sản phẩm tiêu biểu được đăng tải trên Website của Trung tâm 1

Tổ chức các hoạt động hỗ trợ Tư vấn tại văn phòng tầng 7, số 655 Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội cho các cơ sở tiếp cận thị trường các nước Hàn Quốc, Campuchia, … để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu; đồng thời tiếp cận các chuỗi cửa hàng trong nước nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá;

Thiết kế, in ấn (giới thiệu) 600 quyển catalogue giới thiệu thông tin, sản phẩm doanh nghiệp (trong đó có các sản phẩm CNNT tiêu biểu), phát tại các sự kiện do IPC1 tổ chức: Hội nghị/hội thảo, hội chợ triển lãm trong nước.

Qua trao đổi, các hoạt động này đã được các cơ sở đón nhận rất nhiệt tình và họ đánh giá rất cao hiệu quả đem lại đối với sự phát triển của sản phẩm CNNT tiêu biểu.

T/g: Với những kết quả như trên, xin ông cho biết Trung tâm 1 sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động  nhằm hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp.

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo Cục Công thương địa phương và các đơn vị có liên quan để triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ nhằm giúp sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp có một vị thế mới trên thị trường trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở CNNT.

Trong thời gian tới, chúng tôi định hướng sẽ tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ sau:

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ Tư vấn tại văn phòng tầng 7, số 655 Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội cho các cơ sở tiếp cận thị trường các nước Mỹ, Hàn Quốc, Campuchia,… để tìm kiếm cơ hội xuất khẩu; đồng thời tăng cường tiếp cận các chuỗi cửa hàng trong nước nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá;

Tiếp tục Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia, trưng bày, quảng bá tại Hội chợ Triển lãm hàng CNNT được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước;

Đẩy mạnh nội dung Hỗ trợ cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất;

Đẩy mạnh nội dung Hỗ trợ cơ sở CNNT ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đây là nội dung mới, Trung tâm 1 đang tập trung để triển khai hỗ trợ đặc biệt là cho các cơ sở có sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giới thiệu về các cơ sở CNNT có sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp trên các phương tiện.

T/g: Ông có những đề xuất, kiến nghị gì với các cơ quan có liên quan để đẩy mạnh công tác Hỗ trợ này.

Ông Nguyễn Toàn Thắng: Để phát huy hiệu quả của những hoạt động này, tôi có một số đề xuất, kiến nghị

Thứ nhất: Đề nghị Bộ Công Thương tiêp tục chỉ đạo Cục Công Thương địa phương và các đơn vị có liên quan xây dựng các chương trình và bố trí nguồn kinh phí cho các hoạt động này;

Thứ hai: Đề nghị Cục Công Thương địa phương triển khai xuống Sở Công Thương các tỉnh và các đơn vị trực thuộc để thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các hoạt động hỗ trợ từ nguồ kinh phí KC quốc gia và địa phương;

Thứ ba: Đề nghị Trung tâm Khuyến công các tỉnh thường xuyên phối hợp với Trung tâm 1 trong việc tìm hiểu, phản ánh kịp thời nhu cầu của các cơ sở có sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp để có thể phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ cho các cơ sở này.

Thứ tư: Đề nghị các cơ sở sở có sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp tích cực, chủ động liên hệ với chúng tôi để nhận được những giải pháp Tư vấn, hỗ trợ; qua đó thúc đẩy sự phát triển của sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu nói riêng và sự phát triển của các cơ sở CNNT nói chung.

T/g: Xin trân trọng cảm ơn ông đã có những chia sẻ về hoạt động hỗ trợ cho sự phát triển của sản phẩm đạt Chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp.

 Thực hiện: Hiển Bùi