28/06/2017

Thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu

Việc xây dựng Cổng thông tin thương mại Việt Nam (VtIP) được kỳ vọng không chỉ đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của tổ chức thương mại thế giới (tF), mà còn là công cụ tạo thuận lợi cho các bên có quan hệ xuất nhập khẩu và quá cảnh với Việt Nam.

Theo báo cáo môi trường kinh doanh năm 2017 của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam đã tăng 9 bậc lên vị trí 82 trên tổng số 190 nền kinh tế được đánh giá. Riêng chỉ số thương mại xuyên biên giới, liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), thông quan hàng hóa, các quy định về kiểm tra chuyên ngành, Việt Nam đã tăng 15 bậc, từ hạng 108 (năm 2016) lên hạng 93 (năm 2017). So với các nước trong khu vực ASEAN, Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước dẫn đầu về môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, so với các nước có môi trường kinh doanh thuận lợi như Singapore, Thái Lan và Malaysia, khoảng cách giữa Việt Nam với các nước vẫn còn khá lớn.

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan) cho rằng, thời gian qua, ngành đã tích cực đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN). Đặc biệt, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với WB xây dựng VTIP nhằm cung cấp thông tin liên quan tới XNK giúp các DN, đặc biệt là DN vừa và nhỏ nắm rõ quy trình, thủ tục liên quan tới hoạt động XNK. Ngoài ra, VTIP cũng sẽ là công cụ quan trọng để hỗ trợ chính phủ hướng tới đơn giản hóa và hợp lý hóa các thủ tục hành chính liên quan.

Nhằm giúp Việt Nam thực hiện tốt các nội dung đã cam kết trong Hiệp định TF, WB đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thông qua các biện pháp, như: Hỗ trợ thành lập và nâng cao năng lực của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia và xây dựng VTIP. Các hoạt động xây dựng VTIP đã triển khai từ tháng 1/2016 tại Tổng cục Hải quan, do đơn vị tư vấn của WB là PM Group tiến hành. Đến nay, các nội dung đăng tải đã được hoàn tất với gần 2.000 nội dung liên quan tới các quy định pháp lý, thủ tục và quy trình… XNK.

“Song song với xây dựng và đăng tải nội dung, đơn vị tư vấn đã tập huấn cho các cán bộ của Tổng cục Hải quan để chuyển giao kỹ thuật nhằm bảo đảm việc vận hành và cập nhật nội dung của VTIP sau khi chuyển giao” – ông Chris Lewis Jones – Quản lý dự án và Tư vấn trưởng VTIP – cho biết.

Hiện tại, các bộ, ngành đang rà soát các nội dung đã đăng tải trên VTIP với sự điều phối của Tổng cục Hải quan chuẩn bị cho việc khai trương và được kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các DN XNK nói riêng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại của Việt Nam nói chung.

VTIP được thiết kế để trở thành điểm thông tin “một cửa”, hữu ích để các DN XNK có thể tiếp cận thông tin cơ bản về các quy định và thủ tục cần thiết cho hoạt động XNK và quá cảnh.