09/11/2016

Thủ tướng phát động cuộc vận động ‘Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam’

Tối 7/11, tại Nhà hát Lớn – Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”. Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định số 1846/QĐ-TTg ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: “Văn hóa doanh nghiệp là không trốn thuế, không chuyển giá”

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, một thương hiệu tốt không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà còn là tài sản của quốc gia. Mọi quốc gia đều ra sức bảo vệ những thương hiệu của mình. Đó là lý do Chính phủ kiến tạo ngày nay rất quan tâm đến chủ đề văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và đạo đức doanh nhân.

Thủ tướng nhấn mạnh một quan điểm đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 06/NQ-TW Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) theo đó, “Xây dựng văn hóa trong kinh tế; khai thác hiệu quả khía cạnh kinh tế của văn hóa, nâng cao giá trị văn hóa trong các sản phẩm mang đặc trưng, đặc sắc của mỗi địa phương”.

Nêu câu hỏi nét văn hóa của doanh nghiệp Việt Nam là gì, Thủ tướng mong muốn mỗi doanh nghiệp sẽ có câu trả lời của riêng mình, nhưng theo Thủ tướng, “các nguyên tắc cơ bản hay nói cách khác là những giá trị cốt lõi chính là nền tảng, là sức sống của văn hóa doanh nghiệp”. Theo Thủ tướng, những nguyên tắc hay giá trị đó có thể là: “Liêm chính”, “Sáng tạo”, “Chuyên nghiệp”, “Tận tụy” hay “Trách nhiệm môi trường”, v.v… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với việc không trốn thuế, chuyển giá, có trách nhiệm xã hội, trước hết là với môi trường sống của người dân xung quanh và đối xử với người lao động, nói không với đưa hối lộ, tham ô, lãng phí và vi phạm pháp luật khác.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 10/11 là Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát động cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” với 5 nội dung. Một là, nâng cao nhận thức, quán triệt sâu rộng về vai trò văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp và từng doanh nghiệp Việt Nam từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hai là, xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Coi phát triển văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu cơ bản và cấp thiết để phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ba là, phát huy tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từng doanh nhân và mỗi doanh nghiệp kiên quyết nói không với hành vi vi phạm pháp luật và đạo dức kinh doanh, gây tổn hại cho xã hội. Bốn là, làm lành mạnh môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và liêm chính trong kinh doanh; tuân thủ các chuẩn mực kinh doanh quốc tế; khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, lao động sáng tạo. Năm là, nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực cho cán bộ nhân viên và người lao động thông qua xây dựng các thiết chế văn hoá và môi trường làm việc.
Cũng tại lễ phát động Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết với Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam nhằm khuyến khích việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

BaoCongThuong.com.vn