08/08/2019

Thông tư số 43/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính

Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Số/Ký hiệu 43/2019/TT-BTC
Ngày ban hành 12/07/2019
Ngày có hiệu lực 26/08/2019
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu Hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm 43/2019/TT-BTC