10/10/2018

Thông tư số 36/2018/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Thông tin văn bản số: 36/2018/TT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 36/2018/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Tên văn bản Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 30/3/2018
Ngày hiệu lực 15/6/2018
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà Thứ trưởng
Tệp đính kèm 36/2018/TT-BTC