03/04/2018

Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính

Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn lập, quản lý,sử dụng  kinh phí khuyến công

Thông tin văn bản số: 28/2018/TT-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 28/2018/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Tên văn bản Hướng dẫn lập, quản lý,sử dụng  kinh phí khuyến công
Ngày ban hành 28/3/2018
Ngày hiệu lực 11/5/2018
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Bộ Tài Chính Trần Xuân Hà Thứ trưởng
Tệp đính kèm 28/2018/TT-BTC