17/07/2018

Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Thông tin văn bản số: 17/2018/TT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 17/2018/TT-BCT
Loại văn bản Thông tư
Tên văn bản Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
Ngày ban hành 10/7/2018
Ngày hiệu lực 23/8//2018
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng Thứ trưởng
Tệp đính kèm 17/2018/TT-BCT