01/07/2018

Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công thương

Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công thương về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thông tin văn bản số: 14/2018/TT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 14/2018/TT-BCT
Loại văn bản Thông tư
Tên văn bản Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
Ngày ban hành 28/6/2018
Ngày hiệu lực 16/8/2018
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh Bộ trưởng
Tệp đính kèm 14/2018/TT-BCT và 16/2018/VBHN-BCT