06/07/2018

Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT

Thông tin văn bản số: 26/2014/TTLT-BTC-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 26/2014/TTLT-BTC-BCT
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Tên văn bản Thong tư liên tịch hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương
Ngày ban hành 18/02/2014
Ngày hiệu lực 08/4/2014
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh Thứ trưởng
Bộ Tài Chính Nguyễn Thị Minh Thứ trưởng
Tệp đính kèm  TT26/2014/TTLT.pdf