06/07/2018

Thông tư 46/2012/TT-BCT

Thông tin văn bản số: 46/2012/TT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 46/2012/TT-BCT
Loại văn bản Thông tư
Tên văn bản Quy định chi tiết một số nội dung Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2013 của Chình phủ về hoạt động Khuyến công
Ngày ban hành 28/12/2012
Ngày hiệu lực 10/02/2013
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Bộ Công Thương Nguyễn Nam Hải Thứ trưởng
Tệp đính kèm TT-46-2012-BCT