21/09/2018

Thông tư 20/2017/TT-BCT ngày 29/9/2017 của Bộ Công Thương

Thông tin văn bản số: 20/2017/TT-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 20/2017/TT-BCT
Loại văn bản Thông tư
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2018 của  Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 45/2012/Đ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công
Ngày ban hành 29/9/2017
Ngày hiệu lực 16/11/2017
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh Bộ trưởng
Tệp đính kèm 20/2017/TT-BTC