17/06/2018

Thông báo về việc mở lớp “Đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng 5S3D, trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” và lớp “Đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng ISO 5001”

Căn cứ QĐ số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ 2016 đến 2025; Căn cứ vào Quyết định số 340/QĐ-BCT ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ Đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức “Đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng 5S3D” và “Đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng ISO 5001” cụ thể như sau:

Căn cứ QĐ số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ 2016 đến 2025; Căn cứ vào Quyết định số 340/QĐ-BCT ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ Đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức “Đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng 5S3D” và “Đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng ISO 5001” cụ thể như sau:

1. Lớp đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng 5S3D

Thời gian dự kiến:
– Hải Dương: Tháng 6/2018 (03 ngày);
– Bắc Giang: Tháng 7/2018 (03 ngày);
– Hà Nội: Tháng 8/2018 (03 ngày);
– Nghệ An: Tháng 9/2018 (03 ngày);
– Huế: Tháng 9/2018 (03 ngày);
– Tp Hồ Chí Minh: 02 lớp. Tháng 7/2018 (03 ngày);
– Vũng Tàu, tháng 7/2018 (03 ngày);
– Đồng Nai, tháng 8/2018 (03 ngày);
– Đối tượng: Các doanh nghiệp thuộc các ngành dệt may,da giày,nhựa, thép, hóa chất, điện tử, cơ khí chế tạo, năng lượng, viễn thông, chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến khoáng sản.

2. Lớp đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng ISO 5001

– Hà Nội: Tháng 8/2018 (03 ngày)
– Nam Định: Tháng 9/2018 (03 ngày)
– Hải Phòng: Tháng 7/2018 (03 ngày);
– Tp Hồ Chí Minh: Tháng 07/2017 (03 ngày);
– Bình Dương, tháng 8/2018 (03 ngày);
– Tây Ninh, tháng 8/2018 (03 ngày);
– Đà Nẵng: Tháng 9/2018 (03 ngày);
– Nghệ An: Tháng 9/2018 (03 ngày);
– Đối tượng: Thuộc các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ, các cán bộ kỹ thuật, quản lý của doanh nghiệp; nghiên cứu viên, sinh viên.

3. Kinh phí: Nhà nước cấp 100% học phí, tài liệu,

4. Thông tin chi tiết và liên hệ:

Địa chỉ: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương
Số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
Liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy Mobile: 090.324.8485
Điện thoại: 024. 36444720 Fax: 024. 36440498
Email: hongthuy247@gmail.com

Nhận được thông báo này, kính đề nghị Quý Hiệp hội, Sở Công thương các tỉnh, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, đăng ký về Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, tham dự khóa học.
Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương