11/04/2022

Thông báo: Về việc đăng ký tham gia Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn năm 2022

Thực hiện Quyết định số 2996/QĐ-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022.

Để triển khai tổ chức Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn năm 2022 (Triển lãm hội chợ) và giúp các đơn vị đăng ký tham gia chuẩn bị các yêu cầu về nội dung hồ sơ đăng ký, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) gửi nội dung thông tin đăng ký như sau:

1. Thông tin về Triển lãm hội chợ

– Tên gọi Triển lãm hội chợ: Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn năm 2022.

– Thời gian: Từ ngày 01/9/2022 đến ngày 05/9/2022.

– Địa điểm: Tại Quảng trường Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Sản phẩm tham gia:

+ Các sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu đạt giải cấp Khu vực qua các năm; sản phẩm đạt giải cấp Quốc gia năm 2019, 2021; các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp Khu vực năm 2022.

+ Các sản phẩm CNNT khác.

2. Đối tượng tham dự

Các đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về Khuyến công, gồm:

– Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.

– Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.

Ghi chú: Trong trường hợp có nhiều đơn vị đăng ký, nhưng số lượng gian hàng có hạn, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên những đơn vị thuộc đối tượng ưu tiên tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, các đơn vị gửi hồ sơ sớm, đúng hạn và đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

3. Kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ

Kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, diện tích trưng bày khu Triển lãm cho các đơn vị tham gia Triển lãm hội chợ đáp ứng được yêu cầu, thuộc đối tượng quy định như trên.

4. Nghĩa vụ của các đơn vị tham gia

– Hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu, thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban Tổ chức;

– Chủ động mang sản phẩm, hàng hóa (pháp luật không cấm), đúng ngành hàng trưng bày đã được đăng ký, giới thiệu tại Triển lãm hội chợ;

– Tự túc kinh phí ăn ở, đi lại, vận chuyển, trang trí gian hàng,…

5. Thủ tục, hồ sơ đăng ký

* Đối với đơn vị là cơ quan quản lý, tổ chức dịch vụ khuyến công

– Đơn đăng ký tham gia (mẫu số 1 kèm theo): 01 bản

– Quyết định thành lập (bản sao hợp lệ): 01 bản

* Đối với đơn vị là: Doanh nghiệp nhỏ và vừa

– Đơn đăng ký tham gia (mẫu số 2 kèm theo): 01 bản

– Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ): 01 bản

– Tờ khai xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa (mẫu kèm theo) : 01 bản

– Thông báo kết quả đóng BHXH tháng gần nhất: 01 bản

– Báo cáo tài chính năm 2021 (bản sao hợp lệ): 01 bản

* Đối với đơn vị là: Hợp tác xã

– Đơn đăng ký tham gia (mẫu số 2 kèm theo): 01 bản

– Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ): 01 bản

– Tờ khai xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa (mẫu kèm theo) : 01 bản

– Báo cáo tài chính năm 2021 (bản sao hợp lệ): 01 bản

* Đối với đơn vị là: Hộ kinh doanh

– Đơn đăng ký tham gia (mẫu số 2 kèm theo): 01 bản

– Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ): 01 bản

– Bản đóng lệ phí môn bài (bản sao hợp lệ): 01 bản

6. Thời hạn đăng ký

– Thời hạn đăng ký hồ sơ trước ngày 15/7/2022

– Hồ sơ đăng ký tham gia gửi về:

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

Địa chỉ: Số 173 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3528490

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

– Ông Nguyễn Văn Tài; Điện thoại: 0947297454; Email: Tainv.tt1@moit.gov.vn

Trung tâm 1 trân trọng thông báo./.