10/01/2020

Thông báo: Về việc đăng ký tham gia thực hiện kế hoạch Khuyến công quốc gia năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2020. Để triển khai thực hiện hỗ trợ kinh phí KCQG năm 2020 cho các Cơ sở CNNT, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thông báo đến các đơn vị một số nội dung triển khai thực hiện như sau:

1. Hỗ trợ tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh;

2. Hỗ trợ phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các cơ sở CNNT (Ưu tiên các đơn vị đạt giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia);

3.Hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm;

4. Hỗ trợ tham gia Triển lãm hội chợ hàng công nghiệp nông thôn, năm 2020;

Đề nghị các đơn vị quản lý, tổ chức dịch vụ khuyến công, các cơ sở CNNT có nhu cầu tham gia, gửi hồ sơ đăng ký về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.

(Chi tiết hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm Thông báo này)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, các cơ sở CNNT quan tâm đăng ký tham gia.

Trân trọng thông báo./.