02/06/2022

Thông báo: V/v đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương);

Căn cứ Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công Thương);

Căn cứ Công văn số 370/CTĐP-QLKC ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Cục Công Thương địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) thông báo, đề nghị Quý cơ quan/doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) có nhu cầu, quan tâm, đăng ký kế hoạch KCQG năm 2023, ưu tiên những nội dung sau:

1) Chương trình hỗ trợ phát triển trong các ngành: Cơ khí; Dệt may; Chế biến nông sản; Chế biến lâm sản; Chế biến thủy hải sản;… thông qua các nội dung về xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất.

– Các mô hình trình diễn kỹ thuật phải tạo ra được các sản phẩm mới hoặc áp dụng công nghệ mới trên địa bàn cấp huyện;

– Ứng dụng máy móc thiết bị mới, tiên tiến vào các khâu sản xuất CN -TTCN nhằm khuyến khích đổi mới công nghệ nhằm: Tạo ra các sản phẩm mới; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động;…

2) Chương trình hỗ trợ Tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, bao gồm: Quản lý sản xuất – Tài chính – Kế toán – Nhân lực; thành lập doanh nghiệp; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; chuyển đổi số trong công tác quản lý, sản xuất;…

3) Chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu thông qua các nội dung: Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày (đối với các sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia) và hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước.

4) Chương trình hỗ trợ các cơ sở CNNT áp dụng sản xuất sạch hơn thông qua các nội dung: Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn;…

5) Chương trình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các cơ sở CNNT.

6) Các nội dung khác phù hợp với Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ.

Đề nghị Quý cơ quan/doanh nghiệp, cơ sở CNNT có nhu cầu, quan tâm, đăng ký kế hoạch KCQG năm 2023 (Mau dang ky khuyen cong) và gửi về Trung tâm 1 trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp, tổ chức khảo sát, thu thập hồ sơ, xây dựng đề án trình Cục Công Thương địa phương theo quy định./.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

Địa chỉ: Số 173 đường Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định

Điện thoại: 0228.3528390

Email: dungnq.tt1@moit.gov.vn

           bennv.tt1@moit.gov.vn

Di động: – Đ/c Dũng – Phó Trưởng phòng Khuyến công: 0904 330 998

               – Đ/c Bền – Chuyên viên phòng Khuyến công: 0913 611 899

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1