03/08/2016

THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ SPOGA+GAFA 2016

Tiếp nối từ những kết quả đã đạt được của việc triển khai các đề án Khuyến công, nhằm tạo ra chuỗi giá trị hoạt động Khuyến công, tạo cơ hội kinh doanh và đầu tư; thúc đẩy sản xuất và nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương, tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, đẩy mạnh trao đổi giữa các doanh nghiệp với các đối tác thương mại truyền thống và thiết lập quan hệ với các thị trường mới, thu hút trực tiếp đầu tư từ nước ngoài; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) tổ chức Chương trình hỗ trợ tham gia Hội chợ Quốc tế về lĩnh vực sân vườn Spoga+gafa 2016 tại thành phố Cologne, CHLB Đức.
Chi tiết chương trình như sau:
1. Thông tin về Hội chợ
– Tên Hội chợ: Hội chợ Quốc tế về lĩnh vực sân vườn Spoga+gafa 2016;
– Thời gian: Từ 04/9/2016 – 06/9/2016;
– Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Koelnmesse, Tp. Cologne, CHLB Đức;
– Ngành hàng: Đồ gỗ ngoài trời, gốm sứ, đồ dùng & trang trí ngoài vườn, trong nhà, đồ giải trí & thư giãn,…
2. Đối tượng tham dự
Các doanh nghiệp phù hợp với đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công (Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 5 năm.).
3. Số lượng hỗ trợ doanh nghiệp
– Kinh phí Khuyến công quốc gia năm 2016 hỗ trợ cho mười (10) doanh nghiệp đủ điều kiện được Ban tổ chức lựa chọn; mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí thuê 01 gian hàng diện tích 12m2.
– Trong trường hợp có nhiều doanh nghiệp đăng ký, Ban tổ chức sẽ ưu tiên những doanh nghiệp thuộc diện ưu tiên tại Nghị định 45/2012/NĐ-CP về Khuyến công, các doanh nghiệp gửi hồ sơ sớm, đúng hạn và đáp ứng đầy đủ yêu cầu.
4. Chi phí hỗ trợ từ nguồn Kinh phí Khuyến công quốc gia:
– Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ 100% chi phí thuê 01 gian hàng 12m2.
– Chi phí 01 gian hàng bao gồm: Chi phí thuê đất trống, chí phí dàn dựng và trang trí gian hàng.
5. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình:
– Hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu, nghĩa vụ về tài chính và thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của Ban tổ chức;
– Chủ động mang hàng hóa (pháp luật không cấm) trưng bày tại Hội chợ và chủ động giao thương tại Hội chợ;
– Sau khi kết thúc Hội chợ, trong vòng 15 ngày các doanh nghiệp tham dự Hội chợ phải gửi báo cáo kết quả; các thủ tục, hồ sơ theo quy định về Trung tâm 1 để nghiệm thu, thanh quyết toán.
6. Thủ tục thanh quyết toán
Các doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia hội chợ có nghĩa vụ tham gia hội chợ và đáp ứng các hồ sơ, thủ tục để thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ gồm:
– Bản đăng ký tham gia Hội chợ (theo mẫu);
– Bản thông tin doanh nghiệp (theo mẫu);
– Bản sao hợp lệ chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Bản sao hợp lệ báo cáo tài chính/bản cân đối kế toán (theo quy định);
– Hợp đồng thực hiện đề án với Trung tâm 1;
– Bản sao hợp lệ Hợp đồng, thanh lý hợp đồng thuê đất trống (gian hàng) với Ban tổ chức hội chợ kèm theo bản sao hợp lệ hoá đơn tài chính thuê gian hàng;
– Xác nhận thanh toán kinh phí thuê gian hàng của Ban tổ chức hội chợ hàng đối với doanh nghiệp;
– Danh sách xác nhận vị trí gian hàng của Ban tổ chức hội chợ với doanh nghiệp tham gia Hội chợ;
– Quyết định cử cán bộ đi công tác Hội chợ (nếu có);
– Cuống vé máy bay (nếu có);
– Bản sao hồ sơ hải quan mang hàng hoá đi Hội chợ (nếu có);
– Bản sao hộ chiếu, visa của cán bộ đi hội chợ (nếu có);
– Nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thực hiện đề án với Trung tâm 1;
– Hình ảnh, tư liệu gian hàng tại Hội chợ;
– Báo cáo kết quả tham gia hội chợ;
7. Hồ sơ và hạn nộp:
Quý doanh nghiệp quan tâm chương trình đề nghị hồ sơ đăng ký tham dự trước ngày 18/8/2016 cụ thể như sau:
Hồ sơ tham dự bao gồm:
– Đơn đăng ký tham gia theo mẫu (theo mẫu);
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ);
– Báo cáo tài chính hoặc bản cân đối kế toán năm 2015 (bản sao hợp lệ);
– Thông tin về doanh nghiệp (theo mẫu).
Hồ sơ đăng ký tham gia gửi về:
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1
Địa chỉ: Số 173 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0350.3528.390 Fax: 0350.3830892
Mọi chi tiết liên hệ: Nguyễn Quốc Dũng – Điện thoại: 0904.330.998
Email: Nguyenquocdung1981@gmail.com