15/12/2020

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1

Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.