29/06/2017

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM HÀNG CNNT TIÊU BIỂU NĂM 2017 (ngày đăng 29/06/2017)

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-CNĐP ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương về việc giao nhiệm vụ triển khai đề án khuyến công quốc gia năm 2017.
Ngày 08 tháng 6 năm 2017, Cục Công nghiệp địa phương đã ban hành Công văn số 466/CNĐP-KC1 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tham gia Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017 (gọi tắt là Hội chợ triển lãm); theo đó, giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 làm đầu mối Thường trực Ban Tổ chức.
Để giúp các đơn vị đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm chuẩn bị các yêu cầu về nội dung hồ sơ đăng ký, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 gửi nội dung thông tin đăng ký như sau:
1. Thông tin về Hội chợ, triển lãm
– Tên gọi Hội chợ triển lãm: Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017.
– Thời gian: Từ ngày 20/9/2017 đến ngày 24/9/2017.
– Địa điểm: Tại Cung triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia; số 01 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
– Sản phẩm tham gia:
+ Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt giải cấp Khu vực năm 2016, sản phẩm đạt giải cấp Quốc gia năm 2015, các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp Quốc gia năm 2017;
+ Các sản phẩm công nghiệp nông thôn khác.
2. Đối tượng tham gia
Các đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công, gồm:
– Các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tại huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
– Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn.
– Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia công tác quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ khuyến công.
3. Quy mô, phương thức đăng ký
– Các đơn vị, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn toàn quốc;
– Trong trường hợp có nhiều đơn vị đăng ký, nhưng số lượng gian hàng có hạn, Ban Tổ chức sẽ ưu tiên những đơn vị thuộc đối tượng ưu tiên tại Nghị định 45/2012/NĐ-CP, các đơn vị gửi hồ sơ sớm, đúng hạn và đáp ứng đầy đủ yêu cầu.
* Đối với Triển lãm: Các Sở Công Thương/Trung tâm Khuyến công tuyên truyền, vận động (thông báo cho) các cơ sở công nghiệp nông thôn của địa phương có sản phẩm tiêu biểu qua các kỳ bình chọn, sản phẩm đạt giải cấp Khu vực năm 2016, sản phẩm đạt giải cấp Quốc gia năm 2015, các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp Quốc gia năm 2017 tham gia trưng bày, giới thiệu tại khu triển lãm (Ban Tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại khu triển lãm và bảo quản trong suốt quá trình diễn ra chương trình)
* Đối với Hội chợ: Sở Công Thương/Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố có thể đăng ký khu gian hàng hội chợ để trực tiếp tổ chức giới thiệu sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của địa phương; các cơ sở công nghiệp nông thôn trực tiếp đăng ký tham gia gian hàng.
4. Kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ
Kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho các đơn vị tham gia Hội chợ triển lãm đáp ứng được yêu cầu, thuộc đối tượng quy định như trên.
5. Nghĩa vụ của các đơn vị tham gia
– Hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu, thực hiện đúng nội quy, quy định của Ban tổ chức;
– Chủ động mang sản phẩm, hàng hóa (pháp luật không cấm), đúng ngành hàng trưng bày đã được đăng ký, giới thiệu tại Hội chợ triển lãm;
– Tự túc kinh phí ăn ở, đi lại, vận chuyển, trang trí gian hàng,…
6. Thủ tục, hồ sơ đăng ký
* Đối với đơn vị là cơ quan quản lý; tổ chức dịch vụ khuyến công
– Đơn đăng ký tham gia (có mẫu kèm theo);
– Quyết định thành lập (bản sao hợp lệ).
* Đối với đơn vị là cơ sở công nghiệp nông thôn:
– Đơn đăng ký tham gia (có mẫu kèm theo);
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ);
– Báo cáo tài chính/bản cân đối kế toán năm 2016 (bản sao hợp lệ)
Ghi chú:
– Hồ sơ đăng ký: Mỗi đơn vị làm 01 bộ gửi về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1
– Mẫu đăng ký: Được đăng tải trên trang website: www.ipc1.gov.vn
7. Thời hạn đăng ký
– Thời hạn đăng ký hồ sơ trước ngày 30/7/2017.
– Hồ sơ đăng ký tham gia gửi về:
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1
Địa chỉ: Số 173 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3528390; Fax: 0228.3830892
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Thế Lanh – Phó Giám đốc Trung tâm; Điện thoại: 0915957302; email: Lanhnt.tt1@moit.gov.vn