15/07/2020

Thông báo của Cục Công Thương địa phương về việc tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đã được phê duyệt, Cục Công Thương địa phương thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, Trụ sở tại 173 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:
Điều kiện chung: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.
– Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; có lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp.
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
Các nội dung khác liên quan đến Thông báo này xin mời xem chi tiết tại đây