17/10/2018

Thanh Hóa nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Trong hai ngày (10-11/10/2018, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và hơn 100 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các thông tin chuyên đề về SXSH trong công nghiệp như: Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020: áp lực của doanh nghiệp về SXSH; giới thiệu về SXSH và các bước đánh giá SXSH; các quy định về bảo vệ môi trường và vướng mắc trong thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; chính sách về SXSH; hệ thống quản lý môi trường ISO 14000; SXSH và cách mạng công nghiệp 4.0…

thanhhoas

Hội nghị nâng cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo kế hoạch về thực hiện Chiến lược SXSH trong công nghiệp, Thanh Hóa đặt ra mục tiêu đến năm 2020, có 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp; 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH tiết kiệm được từ 8 đến 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và đảm bảo phát triển bền vững; 90% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về SXSH; 100% cán bộ chuyên trách về SXSH ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh được đào tạo, tập huấn kiến thức về áp dụng SXSH trong công nghiệp…

Qua hội nghị, các đại biểu, các doanh nghiệp sẽ được phổ biến những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về SXSH. Đồng thời nhận thức được vai trò của SXSH đối với việc phát triển sản xuất của mỗi doanh nghiệp nói riêng và của ngành công nghiệp nói chung. Việc triển khai chiến lược SXSH sẽ giúp các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát thải và hạn chế những tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất tới môi trường. Bên cạnh đó, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động một cách hiệu quả.

Theo sxsh.vn