24/05/2018

Tháng 4/2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 4/2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước và tính chung 4 tháng đầu năm 2018, chỉ số này tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,6% của cùng kỳ năm 2017. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao 14%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,7%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,5%; ngành khai khoáng giảm 1,2%.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra, một số ngành có chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (tăng 26,6%); sản xuất kim loại (tăng 16,3%); sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) (tăng 15,2%); sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 14,9%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (tăng 14,1%)…

Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng mạnh trong 4/2018

Trong khi đó, một số ngành có mức tăng thấp hoặc giảm như: sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (tăng 4,8%); khai thác than cứng và than non tăng 4,4%; sản xuất thuốc lá (tăng 3,5%); sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng (2,9%); hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu (tăng 2,7%); sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 1,4…

Cùng với đó, một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước, gồm: sữa bột tăng 20,7%; thức ăn cho thủy sản tăng 19%; ti vi tăng 17,5%; thủy hải sản chế biến tăng 11,8%. Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm: Khí đốt thiên nhiên dạng khí tăng 3,1%; bột ngọt tăng 2,9%; dầu gội đầu, dầu xả tăng 2,8%; điện thoại di động tăng 2,6%; sữa tươi giảm 0,5%…

Đặc biệt, phân theo tỉnh, thành chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2018 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chỉ số sản xuất của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn, gồm: Bắc Ninh tăng 33,4%; Hải Phòng tăng 24%; Vĩnh Phúc tăng 13,5%; Thái Nguyên tăng 12,1%; Hải Dương tăng 10,7%; Hà Nội và Đồng Nai cùng tăng 8,1%; Đà Nẵng tăng 8%; Bình Dương tăng 7,9%; Cần Thơ tăng 7,3%; Quảng Ninh tăng 6,5%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 6,1%…

Ngoài ra, báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/4/2018 tăng 3,9% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 1,1%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4,5%. Cũng tại thời điểm thống kê nói trên, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 1,8% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 4,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,8%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải giảm 0,2%.

Theo Tapchicongthuong.vn