27/11/2018

Thái Nguyên: Thu hút đầu tư nhờ cải cách thủ tục hành chính

Thái Nguyên là một trong những tỉnh đạt nhiều thành tựu trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và phát triển các khu công nghiệp (KCN). Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công, đó chính là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của các cấp chính quyền và Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Chính quyền năng động

Những năm qua, chính quyền tỉnh Thái Nguyên luôn thực hiện tốt chủ trương “3 đồng hành, 5 hỗ trợ doanh nghiệp”, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư (NĐT) triển khai các dự án và hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. NĐT đến Thái Nguyên sẽ được cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin về đầu tư. Các thủ tục đầu tư đều được giải quyết theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. Đối với những dự án quy mô lớn, UBND tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo hoặc Tổ công tác để hỗ trợ NĐT triển khai dự án. Đặc biệt, tỉnh chủ trương rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính hơn so với quy định, nhất là các thủ tục về chấp thuận đầu tư và thẩm định thiết kế các dự án đầu tư. Trong đó, một số thủ tục được rút ngắn tới một nửa thời gian so với quy định.

Hướng dẫn thủ tục đất đai tại bộ phận một cửa

Đặc biệt, toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 20/20 sở, ban, ngành; 9/9 đơn vị cấp huyện, 180/180 đơn vị cấp xã đã giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; 100% UBND cấp huyện được hỗ trợ đầu tư hiện đại hóa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bên cạnh đó, Thái Nguyên đã ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư đến năm 2020; xây dựng cơ sở hạ tầng thuận lợi thu hút đầu tư nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách địa phương; đa dạng hóa các hình thức tạo vốn; huy động tối đa nguồn lực nước ngoài để phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính trong các lĩnh vực đầu tư…

Công tác CCTTHC nhằm phục vụ việc thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá đồng bộ và đạt kết quả đáng khích lệ. Đến nay, nhiều cơ chế, chính sách, quy định, quy trình, quyết định của UBND tỉnh liên quan đến các thủ tục đầu tư được rà soát, bổ sung, chỉnh sửa và ban hành như: Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; quyết định về cơ chế hỗ trợ các KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; chỉnh sửa Quy định về cấp Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (từ 45 ngày xuống còn 25 ngày)…

Tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi

Thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30C/NQ-CP, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 13-4-2011 về kế hoạch thực hiện CCTTHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tập trung triển khai một số giải pháp chủ yếu, như: CCTTHC theo hướng đơn giản hóa, tiết giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục để bảo đảm thời gian cho tất cả các lĩnh vực chỉ bằng 1/10 thời gian so với quy định.

Ban quản lý đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc khảo sát, xây dựng hệ thống một cửa và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, nhằm bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả, thuận tiện cho cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra, hoàn thiện bộ hồ sơ ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) các mẫu trình UBND tỉnh, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thẩm định, đề nghị Bộ Công Thương ủy quyền cho Ban cấp C/O các mẫu cho hàng hóa sản xuất trong các KCN tỉnh Thái Nguyên; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ủy quyền thẩm định hồ sơ, thủ tục môi trường đối với các dự án trong KCN…

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong KCN sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Ban thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong thực hiện CCTTHC liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ…

CCTTHC đã góp phần mang lại những kết quả quan trọng trong thu hút đầu tư và phát triển các KCN của tỉnh Thái Nguyên, là yếu tố góp phần vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP 14%/năm của tỉnh. Đẩy mạnh CCTTHC đã góp phần không nhỏ vào cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, xếp hạng cao trong những năm vừa qua.

Tỉnh Thái Nguyên cam kết với nhà đầu tư: Thành lập đường dây nóng của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh để tiếp nhận thông tin, giải quyết ngay kiến nghị từ phía các nhà đầu tư. Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi phương án sản xuất, kinh doanh, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ðầu tư lưới điện đến chân hàng rào dự án đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp. Hỗ trợ tốt nhất công tác giải phóng mặt bằng, áp dụng chính sách ưu đãi tối đa cho doanh nghiệp trong khung quy định của Chính phủ về miễn, giảm thuế, thuê đất, mặt nước.

Theo Báo Công Thương điện tử