15/12/2019

Thái Bình: Sở Công Thương tổ chức Hội nghị đánh giá công tác khuyến công giai đoạn 2014 – 2019

Sáng 13/12, Sở Công thương Thái Bình tổ chức Hội nghị đánh giá công tác khuyến công giai đoạn 2014-2019, đưa ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện giai đoạn 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Kế – PGĐ Sở Công Thương, chủ trì Hội nghị; lãnh đạo UBND các Huyện; lãnh đạo Phòng Kinh tế & hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế Thành phố cùng toàn thể các bộ công chức, viên chức Sở Công Thương.

resized kcdanhgia1

Đồng chí: Phạm Ngọc Kế – PGĐ Sở Công Thương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau 5 năm, hoạt động khuyến công đã góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hiện đại hóa nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn hiệu quả. Sở Công Thương đã triển khai thực hiện được 193 đề án với tổng kinh phí 19.448,5 triệu đồng. Các dự án khuyến công tập trung vào lĩnh vực: Hỗ trợ đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động: đã thực hiện 56 đề án khuyến công, nâng cao tay nghề cho 5.535 lao động, tập huấn nâng cao tay nghề vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp cho 3.920 lao động, đào tạo lao động nghành nghề khác cho 950 người; hỗ trợ tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, diễn đàn, tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nông thôn; đã thực hiện 20 đề án tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành tại các cơ sở CNNT cho 3.858 lao động với kinh phí 2.460 triệu đồng. Các đề án đã góp phần giúp các học viên nâng cao kiến thức cơ bản qua các nội dung chuyên đề đạo tạo, đồng thời nắm vững thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp, củng cố năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp, nâng cao phương thức quản trị merketing, phân tích khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ và ứng dụng máy móc hiện đại, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: đã tổ chức thực hiện 46 chương trình, đề án hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – TTCN với tổng kinh phí 2.505 triệu đồng…. từ chương trình khuyến công địa phương, đã có 46 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ công nghệ, máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, 12.535 lao động nông thôn được đào tạo nghề và giải quyết việc làm, thu nhập ổn định.

resized kcdanhgia2

Đ/c Trần Ngọc Phúc – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính trình bày báo cáo công tác khuyến công giai đoạn 2014 – 2019.

resized kcdanhgia3

Đại diện lãnh đạo Phòng kinh tế hạ tầng huyện Vũ Thư phát biểu tại hội nghị.

Nhằm phát huy vai trò, hiệu quả công tác khuyến công trong thời gian tới, Sở Công Thương đã đề ra phương hướng, xây dựng mục tiêu và giải pháp thực hiện hoạt động khuyến công địa phương giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, Sở Công Thương sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện việc khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu, bảo vệ môi trường. Phát triển công nghiệp nông thôn gắn kết chặt chẽ với chiến lược tổng thể phát triển công nghiệp; giữa các ngành công nghiệp với các ngành kinh tế khác. Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình

Nguồn: https://socongthuong.thaibinh.gov.vn/