01/11/2016

Tập trung hỗ trợ đổi mới công nghệ

Thanh Hóa đã kịp thời ban hành chính sách hạn chế công nghệ lạc hậu nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của khuyến công đồng thời gia tăng giá trị sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của tỉnh.
Nhiều khó khăn
Theo ông Lê Trọng Hân – Phó Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa, hàng năm, Thanh Hóa được bố trí từ 5 – 7 tỷ đồng cho công tác khuyến công, bao gồm cả khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương. Tuy nhiên, với diện tích rộng và địa hình phức tạp, nguồn kinh phí hỗ trợ này chưa thấm vào đâu.
Thông tư số 36/2013/BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia có nhắc tới việc xây dựng hệ thống khuyến công viên cấp huyện. Tuy nhiên, do khó khăn về biên chế, Thanh Hóa chưa được bổ sung đội ngũ nhân lực này. Vì vậy, công tác khuyến công tại các huyện vẫn do cán bộ phòng kinh tế và hạ tầng kiêm nhiệm.
Với nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng thiết bị tiên tiến vào sản xuất, theo quy định phải đánh giá cụ thể về đặc điểm vượt trội của công nghệ sản xuất, máy móc cần hỗ trợ. Tuy nhiên, tại thời điểm thẩm định cơ sở chưa đầu tư được máy móc thiết bị, do đó chỉ có thể đánh giá về mặt hồ sơ, lý thuyết, tính chính xác không cao.
Mặt khác, trình độ tay nghề của người lao động, nhất là ở khu vực miền núi của tỉnh không cao, gây khó cho hoạt động tuyển dụng lao động của cơ sở và quá trình phát triển công nghiệp trên địa bàn.
Nỗ lực tháo gỡ
Cũng theo ông Lê Trọng Hân, Thanh Hóa có nhiều lâm sản, nhất là tre luồng nhưng hầu hết các cơ sở sản xuất trên địa bàn đều dùng công nghệ lạc hậu sơ chế, băm dăm nên giá trị sản phẩm không cao. Vì vậy, những năm qua khuyến công Thanh Hóa tập trung hỗ trợ cho cơ sở đổi mới công nghệ, ứng dụng thiết bị mới vào sản xuất. Cùng đó, tỉnh cũng yêu cầu dừng 26 cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, chỉ duy trì cơ sở lớn, chế biến sâu để hình thành nên những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Cơ sở mới hình thành cũng buộc phải đầu tư trang thiết bị tiên tiến, sản xuất với quy mô công nghiệp.
Để thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp (CCN), tạo mặt bằng sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, Thanh Hóa đã xây dựng mức hỗ trợ cho đầu tư vào CCN trên địa bàn tỉnh cao hơn nhiều so với mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương, dự kiến sẽ thông qua trong tháng 11/2016. “Tỉnh không hạn chế số lượng CCN, tuy nhiên phải có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm mới được hỗ trợ” – ông Hân nói.
Tuy nhiên, để công tác khuyến công và ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của tỉnh thuận lợi hơn nữa trong quá trình phát triển, ông Lê Trọng Hân cũng đề nghị: Cục Công nghiệp địa phương mở rộng quy định tiêu chuẩn xét duyệt đề án khuyến công quốc gia cho 2 nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất cho các cơ sở đã đầu tư thiết bị và vận hành vào năm kế hoạch. Nâng mức chi cho hoạt động thường xuyên của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh cao hơn mức 2,5% như hiện nay.
Trước những đề xuất trên, ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương nhấn mạnh: Về việc nâng mức chi cho hoạt động thường xuyên của khuyến công, Bộ Công Thương đã gửi văn bản sang Bộ Tài chính đề nghị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Với đề xuất hỗ trợ sau đầu tư cho cơ sở, Cục đang nghiên cứu, tuy nhiên với các đề án đã xây dựng từ đầu năm, hiện phải điều chỉnh vẫn kịp thời gian đề nghị Thanh Hóa nhanh chóng gửi hồ sơ về Cục để sớm thẩm định và triển khai.
Khuyến công Thanh Hóa tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất đầu tư thiết bị công nghệ mới vào sản xuất nhằm gia tăng giá trị sản phẩm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng.