04/06/2019

Tập trung cải tiến doanh nghiệp

Sở Công Thương Bắc Ninh đang tiếp tục lựa chọn những doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia Chương trình cải tiến doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực sản xuất, vào được chuỗi sản xuất của tập đoàn đa quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Tham gia hội chợ triển lãm giúp cơ sở mở rộng cơ hội hợp tác giao thương

Theo ông Nguyễn Xuân Chín – Phó giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh, hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến sản xuất là hoạt động được Bắc Ninh triển khai từ nhiều năm nay và đã đạt hiệu quả bước đầu. Trong năm 2017, 2018, Sở đã phối hợp với Tập đoàn Samsung cải tiến 10 doanh nghiệp, trong đó, 7 doanh nghiệp đã trở thành nhà cung ứng linh kiện cho Samsung. Công ty TNHH In & Bao bì Châu Thái Sơn (Khu công nghiệp Quế Võ, huyện Quế Võ) sau khi tham gia Chương trình cải tiến doanh nghiệp đã khắc phục được một số lỗi trong sản xuất như: Tỷ lệ lỗi in sai màu giảm từ 6% xuống 0%, lỗi in sai market từ 0,83% xuống 0%; năng suất lao động tăng từ 600 sản phẩm/giờ lên 700 sản phẩm/giờ; hàng tồn kho giảm 26%. Công ty hiện đã trở thành nhà cung ứng cấp 2 của Samsung Display Vietnam và Samsung SDI Việt Nam với sản lượng cung ứng chiếm tới 20% sản lượng sản xuất.

Tương tự, Công ty CP Công nghệ Bắc Việt (huyện Quế Võ) cũng là nhà cung ứng cấp 2 của Samsung Electronics Việt Nam và Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên trong lĩnh vực sản xuất khuôn mẫu chính xác, linh kiện nhựa điện tử. 12 tuần tham gia chương trình tư vấn đã giúp doanh nghiệp đạt những kết quả cải tiến đáng kể, từ sản xuất, chất lượng sản phẩm đến quản lý tồn kho. Đặc biệt, doanh nghiệp đã xây dựng thành công hệ thống cải tiến lỗi mãn tính, giúp đo lường và phân tích lỗi để kịp thời lập phương án cải tiến, đối sách phòng ngừa. “Năm 2019, Sở Công Thương Bắc Ninh tiếp tục lựa chọn và hỗ trợ cải tiến thêm một số doanh nghiệp để có thể tham gia sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ; đồng thời, tham gia vào chuỗi sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là Tập đoàn Samsung tại Bắc Ninh” – ông Nguyễn Xuân Chín nhấn mạnh.

Bên cạnh nội dung cải tiến doanh nghiệp, Sở Công Thương Bắc Ninh cũng ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp làng nghề cải thiện năng lực sản xuất các sản phẩm truyền thống phục vụ khách du lịch. Nguyên do, các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh không đủ năng lực về vốn, công nghệ để sản xuất ra sản phẩm có thể cạnh tranh với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Do vậy, việc phát triển sản phẩm truyền thống gắn với du lịch là bước đi đúng đắn cho doanh nghiệp làng nghề.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Chín, việc hỗ trợ doanh nghiệp làng nghề cải tiến sản xuất không dễ dàng, bởi Bắc Ninh chưa có sự liên kết giữa sản phẩm làng nghề và du lịch. Các cơ sở làng nghề có quy mô nhỏ, hạn chế về nguồn vốn, khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực không cao.

Để giúp Bắc Ninh thực hiện tốt hơn nữa Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến sản xuất, đại diện Sở Công Thương Bắc Ninh đề xuất: Bộ Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ triển lãm nhằm tiếp cận với xu hướng thị trường, mở rộng cơ hội hợp tác giao thương. Xây dựng trung tâm liên kết nhằm kết nối mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong sản xuất để tạo ra chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Nguyễn Xuân Chín – Phó giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh: Kết quả đạt được trong hỗ trợ triển khai hoạt động cải tiến doanh nghiệp là cơ sở cho khuyến công Bắc Ninh lựa chọn nội dung ưu tiên của công tác khuyến công những năm tiếp theo.

Theo báo congthuong.vn