08/02/2022

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp.

Trong những năm vừa qua, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương và Cục Công thương địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã tập trung vào công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ cho sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu các cấp.

Cụ thể, trong 02 năm vửa qua, Trung tâm 1 đã hỗ trợ cho 05 cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp quốc gia và 03 cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp vùng xây dựng phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm. Theo phản hồi từ các cơ sở CNNT được hỗ trợ, phòng trưng bày đã góp phần rất lớn vào việc quảng bá và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở này.

Đồng thời, Trung tâm 1 cũng đã xây dựng được 01 phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại địa chỉ 655 Phạm Văn Đồng – thành phố Hà Nội. Đây cũng là nơi Trung tâm 1 tổ chức các buổi tọa đàm về thiết kế mẫu mã, bao bì nhãn mác sản phẩm, về tang cường tiêu thụ sản phẩm CCNT trên môi trường thương mại điện tử và các buổi tọa đàm chuyên đề khác có liên quan nhằm hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp. Qua các buổi tọa đàm, hoạt động kết nối cho các cơ sở CNNT đã chứng tỏ được vai trò cầu nối của Trung tâm 1.

Hình ảnh 01 buổi Tọa đàm do Trung tâm 1 tổ chức  tại 655 Phạm Văn Đồng – thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, tại trụ sở 173 Trần Hưng Đạo – thành phố Nam Định, Trung tâm 1 vẫn thường xuyên duy trì hoạt động trưng bày nhằm quảng bá, giới thiệu cho sản phẩm CNNT.

Hình ảnh trưng bày các sản phẩm CNNT tại trụ sở Trung tâm 1

Có thể khẳng định, các hoạt động trên của Trung tâm 1 trong thời gian vừa qua đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tuyển truyền, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ cho sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp.

Qua trao đổi với Lãnh đạo Trung tâm 1, định hướng trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Trung tâm 1 sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Khuyến công đối với các cơ sở CNNT.

Ảnh và bài: Hiển Bùi – IPC1