05/06/2023

Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cơ khí

Thực hiện chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2023, được sự đồng ý của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương Nam Định, vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu các nội dung hỗ trợ thuộc đề án KCQG điểm “Hỗ trợ phát triển ngành cơ khí trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2021-2023” trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Cụ thể:

– Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ ngành điện tại Công ty TNHH Vinh Nam.

– Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm cơ khí phục vụ dân dụng tại Công ty TNHH Hải Oanh.

vinhnam1

Các đại biểu kiểm tra thiết bị máy cắt laser sợi quang tại Công ty TNHH Vinh Nam

Tham gia nghiệm thu có đại diện Sở Công Thương Nam Định; Lãnh đạo Trung tâm 1, đại diện đơn vị thụ hưởng, đại diện chính quyền địa phương (nơi thực hiện các nội dung hỗ trợ).

vinhnam2 

Các đại biểu kiểm tra thiết bị máy cắt CNC Fiber laser tại Công ty TNHH Hải Oanh

Tại buổi nghiệm thu các đại biểu đã được nghe đại diện cán bộ quản lý nội dung hỗ trợ của Trung tâm 1 và lãnh đạo các đơn vị thụ hưởng báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung hỗ trợ của đề án và quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành cũng như tính năng ưu việt và hiệu quả của các thiết bị được hỗ trợ khi đưa vào phục vụ sản xuất.

Sau khi nghe báo cáo và thăm thực tế tại xưởng sản xuất, các đại biểu tham dự đánh giá cao về hiệu quả của việc hỗ trợ Công ty TNHH Vinh Nam và Công ty TNHH Hải Oanh đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất; đồng thời nhất trí nghiệm thu các nội dung hỗ trợ thuộc đề án theo đúng các quy định hiện hành.

Thực hiện: Đỗ Cường-IPC1