21/09/2018

Sự phối hợp giữa Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 với Chính quyền

Trung tâm có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thế Lanh Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên, sau đây là cuộc trao đổi.
Trung tâm có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thế Lanh Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên, sau đây là cuộc trao đổi.
– Thưa đồng chí trong thời gian 09 năm kể từ khi thành lập đến nay, sự phối hợp giữa Chính quyền với Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm) như thế nào?
Ban Chấp hành lần thứ II,  nhiệm kỳ 2018 -2023 ra mắt trước Đại hội
Như chúng ta đã biết trong mọi hoạt động của Trung tâm để đạt được hiệu quả cao, nhất thiết phải có sự phối hợp tốt giữa chuyên môn và Công đoàn. Chuyên môn ở đây là chính quyền Trung tâm đứng đầu là Giám đốc là người có trách nhiệm và thẩm quyền cao nhất về tổ chức quản lý mọi hoạt động của Trung tâm, Công đoàn ở đây là BCH Công đoàn Cơ sở thành viên (CĐCSTV). Nếu chúng ta biết xây dựng mối quan hệ tốt với Chính quyền, CĐCSTV có điều kiện thực hiện tốt các mặt công tác của Trung tâm. Hiểu rõ điều này CĐCSTV luôn xem trọng việc phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn trong mọi hoạt động của Trung tâm, CĐCSTV Trung tâm có 24 CBCCVC và người lao động, trong đó có 09 nữ, tất cả đều là đoàn viên của công đoàn, BCH CĐCSTV gồm 03 đ/c trong đó có 01 nữ.
+ Đội ngũ công đoàn viên tuổi đời như sau: (Từ 30 tuổi  trở xuống = 08 đoàn viên; từ 31 đến 40 tuổi = 11 đoàn viên; từ 41 đến 50 tuổi = 03 đoàn viên; trên 50 tuổi = 02 đoàn viên).
+ Trình độ chuyên môn: 03 đoàn viên có trình độ Thạc sỹ; 21 đoàn viên có trình độ Đại học.
Thuận lợi:
– Được sự quan tâm hỗ trợ của BCH Công đoàn cơ sở Cục Công Thương địa phương, Ban Giám đốc Trung tâm tạo mọi điều kiện cho Công đoàn hoạt động…
– BCH CĐCSTV và Tổ trưởng các Tổ công đoàn nhiệt tình trong công tác, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm xây dựng Công đoàn vững mạnh.
– Đội ngũ đoàn viên trẻ, có trình độ chuyên môn khá vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khó khăn
BCH CĐCSTV đều là kiêm nhiệm và không được đào tạo bài bản, nên trong quá trình hoạt động đôi khi còn gặp không ít khó khăn.
Với đặc thù như vậy, làm thế nào để CĐCSTV phát huy được vai trò của Công đoàn trong việc phối hợp với chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm. Trước hết, để làm được điều đó BCH CĐCSTV đã tạo ra cơ chế hoạt động thông qua việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Giám đốc và CĐCSTV dưới sự lãnh đạo của Chi bộ. Chính Quy chế này giúp cho Công đoàn hoạt động thuận lợi hơn.
Tại đơn vị sự phối hợp giữa Công đoàn và Ban Giám đốc được dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng quyền độc lập của nhau, hỗ trợ tạo điều kiện phối hợp để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Đoàn viên Công đoàn được Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành công tác được giao, quyền lợi chính đáng của Công đoàn viên được tôn trọng, ý kiến tham mưu đề xuất của Công đoàn được chính quyền nghiêm túc xem xét và giải quyết kịp thời. Công đoàn luôn là lực lượng hỗ trợ tích cực cho Ban Giám đốc thông qua việc động viên tập thể công đoàn viên đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
– Để thực hiện tốt việc phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn, Trung tâm đã áp dụng một số giải pháp gì?
Để thực hiện tốt việc phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn, Trung tâm đã áp dụng một số giải pháp cụ thể như sau:
Thứ nhất: Ban Chấp hành Công đoàn phải phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và khơi dậy sức mạnh của các lực lượng trong Trung tâm. Phải có sự thống nhất giữa hai bên trong mọi hoạt động của Trung tâm, để điều hành cho ăn khớp, đúng quan điểm.
Thứ hai: Trong việc phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn đã xác định vị trí, quyền hạn và trách nhiệm của từng bên. Có những vấn đề thuộc về Chính quyền, còn Công đoàn chỉ ở vị trí tham mưu, đề xuất ý kiến để Chính quyền tham khảo, thỏa thuận thống nhất ý kiến với Công đoàn trước khi tổ chức thực hiện. Tuy nhiên có những vấn đề Công đoàn và Chính quyền có quyền hạn, trách nhiệm ngang nhau, đòi hỏi cả hai bên cùng nhau phối hợp thực hiện.
Thứ ba: Khi tham mưu Công đoàn cần phải nắm được nội dung, các vấn đề phối hợp, phải biết lựa chọn các hình thức, biện pháp thích hợp để phối hợp hoạt động có hiệu quả.
Với những biện pháp phối hợp nêu trên, tại CĐCSTV Trung tâm đã thực hiện phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn với những nội dung trọng tâm sau:
1. Phối hợp thực hiện Dân chủ hóa trong Trung Tâm
Đầu năm hai bên cùng phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC và người lao động. Trong quá trình chuẩn bị Hội nghị thì sự phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn phải xác định rõ nội dung nào là của Chính quyền còn nội dung nào là của Công đoàn để trên cơ sở đó mà thực hiện.
Công đoàn chuẩn bị xây dựng báo cáo kết quả thi đua, phát động thi đua trong Trung tâm, Công đoàn chịu trách nhiệm tổng hợp các ý kiển thảo luận từ các công đoàn viên của các tổ như: về chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ, để đưa ra Hội nghị CBCCVC quyết định, thảo luận phong trào thi đua, các biện pháp tổ chức làm việc của đơn vị hoặc các kiến nghị với Trung tâm.
Bên cạnh đó Công đoàn phối hợp cùng Chính quyền: Dự kiến nhân sự Ban thanh tra nhân dân để giới thiệu trong Hội nghị CBCCVC và đã bầu được Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 đồng chí. Phối hợp xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, theo dõi việc kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC. Công đoàn phối hợp Chính quyền thường xuyên chỉ đạo quá trình thực hiện dân chủ công khai trong Trung tâm.
2. Phối hợp chuyên môn Tổ chức quản lý phong trào thi đua:
Đồng chí Giám đốc có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của đơn vị. Sau khi bàn với CĐCSTV thì Giám đốc quyết định mục tiêu, nội dung, chế độ khen thưởng và phối hợp với CĐCSTV tổng kết đánh giá cho phong trào quyết định khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.
Công đoàn có trách nhiệm đề ra các biện pháp thực hiện động viên thuyết phục CBCCVCNV hăng hái đăng ký danh hiệu thi đua…
Trong thi đua hai bên cùng bàn bạc đưa ra những biện pháp hữu hiệu, hình thức đa dạng phong phú tránh trùng lặp để tạo sự thu hút đông đảo của CBCCVC tích cực tham gia. Phát động các đợt thi đua ngắn hạn theo chủ điểm các ngày lễ lớn trong năm, có đánh giá sơ, tổng kết, khen thưởng biểu dương các cá nhân tiêu biểu xuất sắc.
3. Phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần:
Phối hợp chuyên môn tuyên truyền phổ biến đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách nhà nước, của ngành để anh chị em nắm bắt kịp thời như Luật sửa đổi đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo; Luật công đoàn, Luật lao động…phổ biến chế độ chính sách: thu chi tài chính công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ thai sản theo quy định mới.
4. Công đoàn phối hợp chuyên môn thực hiện tốt các phong trào quần chúng, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn:
Cùng phối hợp xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện từng tháng, quý, cả năm.
Vận động CBCCVC thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
5. Công đoàn phối hợp trong việc Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ, kiện toàn bộ máy tổ chức của Trung tâm và tổ chức CĐCSTV:
Trong công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ: Luôn tham mưu phối hợp với chuyên môn vận động tạo mọi điều kiện cho CBCCVC học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Trong công tác kiện toàn bộ máy, tổ chức của Trung tâm và tổ chức CĐCSTV; Chú trọng đến việc phối hợp cùng chính quyền có trách nhiệm trong việc xây dựng quy hoạch cán bộ công đoàn, cũng như với việc xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý. Công đoàn phối hợp với Chính quyền, với Chi bộ dự kiến nhân sự BCH khi Đại hội Công đoàn, dự kiến cán bộ lực lượng cốt cán, kế thừa…
– Với những giải pháp như vậy thì Công đoàn rút ra được những bài học kinh nghiệm gì?
Qua việc xây dựng tốt mối quan hệ giữa chuyên môn và Công đoàn đạt hiệu quả cao tại đơn vị, bản thân tôi rút ra được các kinh nghiệm sau.
1. Giữa chuyên môn và Công đoàn phải nhận thức sâu sắc về mối quan hệ công tác; dựa trên nguyên tắc mục tiêu chung của sự phối hợp.
2. Mối quan hệ công tác được xây dựng bằng quy chế cụ thể. Cần phải có sự thống nhất về ý chí và hành động giữa 2 bên trong mọi hoạt động của Trung tâm.
3. Công đoàn phải nắm được công tác quản lý của Trung tâm để tham gia tốt các hoạt động của Trung tâm. Công đoàn tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ.
Xin trân trọng cảm ơn đồng chí./.
 SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN TRUNG TÂM
1. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thăm tặng quà cho gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7/1947 –  27/7/2014
(Đoàn đến thăm gia đình đồng chí Nguyễn Văn Đốc có bố đẻ là Liệt sỹ)
(Đoàn đến thăm Bác Đặng Xuân Đào, Thương binh 4/4 tại xóm 4, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc là Bố đẻ đồng chí Đặng Quang Thiện)
(Đoàn đến thăm Bác Khương Xuân Vinh, Thương binh 4/4 tại thôn Đại Kỳ, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng là Bố đẻ đồng chí Khương Thị Hiền)
2. Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát công nghiệp 1 tổ chức chuyến thăm quan, nghỉ mát hè năm 2014 tại Cửa Lò – quê Bác tỉnh Nghệ An
       (Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước cổng khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh)
(Đoàn báo công với Bác)
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng lao động trong cơ quan và gia đình, người thân đi tham quan, nghỉ mát Hè năm 2014 tại Bãi Biển Cửa Lò – Nghệ An. Trong chuyến đi này, các Đoàn viên Thanh niên và Đoàn viên Công đoàn đã có dịp đến thăm làng Chùa – quê ngoại; làng Sen – quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người cất tiếng khóc chào đời và được mẹ nuôi dạy trong những năm tháng ấu thơ.
                                                                                   Tin Ngọc Sơn
                                                                                        Ảnh Văn Dương