27/01/2018

“Sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng quốc gia”

Vừa qua, Bộ Công Thương và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) đã phối hợp tổ chức khóa tập huấn về “Sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng quốc gia” tại Hà Nội và Vũng Tàu, nhằm giới thiệu các chức năng và tiện ích mới hỗ trợ công tác quản lý dữ liệu về hiệu quả năng lượng.

sdcsdlqghq

Sự kiện thu hút gần 100 đại diện đến từ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các công ty. Tại khóa tập huấn, các giảng viên đã giới thiệu cách sử dụng các chức năng và tiện ích mới trong hệ thống cơ sở dữ liệu hiệu quả năng lượng quốc gia và quy trình báo cáo. Các học viên cũng được hướng dẫn về các tiện ích mới để nhập số liệu và báo cáo vào hệ thống http://dataenergy.vn/. Các chuyên gia cũng cung cấp thông tin cập nhật về các quy định pháp luật liên quan đến báo cáo về sử dụng năng lượng.

Ông Markus Bissel- chuyên gia tư vấn về năng lượng của GIZ chia sẻ tại khóa tập huấn: “Các ngành sản xuất công nghiệp đang chiếm tới 47% tiêu thụ năng lượng quốc gia. Do đó, chúng ta cần có một hệ thống cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia hoàn chỉnh về các đơn vị sản xuất. Hệ thống này sẽ giúp cơ quan nhà nước có cái nhìn tổng quan về các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm, cũng như cung cấp thông tin hỗ trợ việc quy hoạch và phát triển chính sách. Các chức năng và tiện ích mới sẽ giúp chính quyền các cấp địa phương kiểm soát và đánh giá được tiềm năng tiết kiệm năng lượng, và hỗ trợ các công ty nộp thông tin và số liệu dễ dàng hơn.”

Theo các số liệu báo cáo, Việt Nam có tiềm năng tiết kiệm năng lượng cao lên tới 30% trong các ngành sản xuất công nghiệp. Chính phủ Việt Nam có cam kết mạnh mẽ trong việc tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng. Theo Quy hoạch phát triển ngành Điện VII được công bố vào năm 2016, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn 2016 – 2020 là 10%.

Khóa tập huấn là một phần trong khuôn khổ dự án Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng, do Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) cùng phối hợp triển khai dưới sự ủy quyền của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ).

Theo Ven.vn