06/07/2022

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị

Thông qua chương trình khuyến công, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đồng hành cùng doanh nghiệp đầu tư thiết bị máy móc nhằm phục hồi sản xuất sau đại dịch.

Thông qua chương trình khuyến công, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang đồng hành cùng doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư thiết bị máy móc tiên tiến nhằm phục hồi sản xuất sau đại dịch.

Mới đây, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công Thương Bắc Giang, Phòng Kinh và Hạ tầng huyện Hiệp Hòa tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ máy móc, thiết bị trong sản xuất điện tử”, thực hiện tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất Thương mại công nghệ Mặt Trời (xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa).

Soctbacgiang1

Thực hiện đề án, doanh nghiệp đã đầu tư 1 dây chuyền sản xuất, lắp ráp sản phẩm điện tử công nghệ cao. Đề án hoàn thành đã cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất, việc hoàn thiện các sản phẩm trở nên nhanh chóng hơn, không có thời gian chết tại nhà máy. Từ đó giúp doanh nghiệp chủ động để lên kế hoạch và thời gian biểu cho các đơn hàng một cách kịp thời hiệu quả, tăng năng suất, giảm nhân công, đưa tổng doanh thu lên khoảng 45 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 300 triệu đồng/năm.

Tương tự, trung tâm cũng đã tiến hành nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong bảo quản các sản phẩm nông sản”, thực hiện tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Vifoco (xã Song Khê, thành phố Bắc Giang). Được sự hỗ trợ của nguồn vốn khuyến công, doanh nghiệp đã đầu tư kho lạnh bảo quản các sản phẩm nông sản như: Vải thiều, nhãn, ngô, bí ngô, khoai tây, cà chua…

Hệ thống thiết bị mới đầu tư sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao được chất lượng bảo quản nguyên liệu đầu vào và thành phẩm; chủ động được việc thu mua nguyên liệu khi mùa vụ thu hoạch rộ bảo đảm có nguyên liệu sản xuất được dài hơn đáp ứng được các đơn hàng của đối tác.

Dự kiến, sau khi thiết bị mới đưa vào sản xuất ổn định sẽ góp phần giúp công ty tăng doanh thu lên 20% năm và lợi nhuận tăng 300 triệu đồng/năm đạt doanh thu khoảng 35 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1,5 tỷ đồng/năm. Giải quyết việc làm thường xuyên cho 50 lao động, mức lương từ 6-8 triệu đồng/người/tháng.

Hai đề án trên nằm trong kế hoạch thực hiện 10 đề án thuộc nội dung: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học, kỹ thuật của khuyến công Bắc Giang năm 2022. Những đề án này được đánh giá thiết thực khi trợ sức cho doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư và khôi phục sản xuất sau đại dịch. Đồng thời, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tận dụng cơ hội thị trường để tăng doanh thu và lợi nhuận.

Được biết, trong kế hoạch khuyến công năm 2022, ngoài nội dung hỗ trợ đổi mới máy móc, thiết bị chiếm phần lớn nguồn kinh phí, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Bắc Giang còn dành kinh phí thực hiện 2 đề án hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; 1 đề án tư vấn cho cơ sở công nghiệp nông thôn; 2 đề án cung cấp thông tin tuyên truyền và 2 đề án nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh đã nỗ lực phối hợp cùng đơn vị thụ hưởng triển khai các đề án, đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo đúng kế hoạch đã đặt ra.

Năm 2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang với 3,5 tỷ đồng cho triển khai thực hiện 17 đề án khuyến công.

Nguồn: https://congthuong.vn/