13/04/2020

Sở Công Thương Lai Châu tham mưu xây dựng Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức buổi làm việc với Sở Công Thương bàn về “Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025”. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh, dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Tài Chính, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Sở Công Thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã nhấn mạnh: Việc lựa chọn các hoạt động khuyến công giai đoạn 2021-2025 phải có sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương… Đa số đại biểu nhất trí với sự cần thiết, mục tiêu của chương trình. Riêng nhiệm vụ hoạt động của chương trình, các đại biểu cho rằng cần bổ sung thêm hoạt động cho phù hợp với điều kiện của địa phương như hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; quy hoạch chi tiết khu công nghiệp… Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 Về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Lai Châu cho phù hợp với các Quyết định của Trung ương và giao Sở Tư pháp thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các quy định cho phù hợp với quy định của Trung ương, báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng quý.

Nguồn: http://www.congnghieptieudung.vn/