28/05/2020

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia được nhiều địa phương ở Nam Định đầu tư, quan tâm

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; Kế hoạch số 1480/KH-BCT ngày 04/03/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hỗ trợ những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã đạt được sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận cấp khu vực năm 2018, cấp quốc gia năm 2019.
Các doanh nghiệp, cơ sơ sản xuất công nghiệp nông thôn được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu
Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, các sản phẩm CNNT tiêu biểu được hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, tư vấn lập dự án đầu tư mở rộng sản xuất, tiêu chuẩn, chế biến, bảo quản, điều kiện bảo đảm an toàn, kiểm nghiệm, nhãn hàng hóa thực phẩm; Kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP…); Hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển và xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu; trưng bày, giới thiệu sản phẩm ở trong và ngoài nước…
Các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia, đã phát huy hiệu quả, là sản phẩm chủ lực của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.