14/11/2023

Sản phẩm CNNT tiêu biểu giai đoạn 2012 – 2022 đã mang lại hiệu quả tích cực và góp phần gia tăng giá trị sản xuất CNNT

Công tác bình chọn sản phẩm CNNT tính đến nay đã được 10 năm, đây là một trong nhưng nội dung hoạt động quan trọng của Chương trình khuyến công quốc gia. Trong thời gian tới sẽ cơ cấu lại khung, thang điểm theo các tiêu chí cho phù hợp với tình hình hiện nay và  xem xét, lựa chọn các sản phẩm có khả năng phát triển thị trường, có khả năng sản xuất với quy mô công nghiệp, đáp ứng tốt nhất các tiêu chí lựa chọn.

sptbgd2011

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia (Bộ Công Thương) tổ chức họp triển khai nhiệm vụ

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2012-2022, các địa phương đã quan tâm, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình bình chọn cấp tỉnh, cấp huyện, chất lượng, mẫu mã sản phẩm kỳ sau luôn cao hơn kỳ trước, phản ánh khá rõ đặc trưng sản phẩm của từng địa phương; tính đến năm 2022 cả nước có 62/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu các cấp ở địa phương, công nhận, cấp Giấy chứng nhận cho gần 5.000 sản phẩm, bộ sản phẩm (gọi tắt là sản phẩm) CNNT tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh và lựa chọn 3.326 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực.

Giai đoạn 2012-2022, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức 06 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, đã có 1.630 sản phẩm được công nhận, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực trong tổng số 3.326 sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh, đăng ký tham gia cấp khu vực. Qua các kỳ bình chọn cấp khu vực, số địa phương đăng ký tham gia kỳ sau luôn cao hơn kỳ trước. Công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu giai đoạn 2012 – 2022 đã mang lại hiệu quả tích cực đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất CNNT. Thông qua công tác tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, đã phát hiện, lựa chọn được các sản phẩm CNNT có tiềm năng phát triển để làm cơ sở để tiếp tục hỗ trợ khuyến khích cơ sở CNNT mở rộng sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT; thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở CNNT nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng và lợi thế của vùng và quốc gia; đã phát huy lợi thế địa phương, khuyến khích các cơ sở CNNT tận dụng tối đa thế mạnh các ngành nghề truyền thống, nguồn lao động sẵn có kết hợp với ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại để đầu tư sản xuất các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, góp phần tạo nên nhiều thương hiệu mạnh của các địa phương. Thực hiện công tác bình chọn và tổ chức tôn vinh, cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cho các cơ sở CNNT có sản phẩm được bình chọn đã giúp nhiều doanh nghiệp/cơ sở CNNT có điều kiện khẳng định thương hiệu, chất lượng sản phẩm, tạo cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó đẩy mạnh đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành tăng sức cạnh tranh với các sản phẩm của các doanh nghiệp ngoài tỉnh và hàng nhập khẩu. Bên cạnh đó, việc tổ chức tôn vinh, công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cũng giúp cho người tiêu dùng yên tâm và tin tưởng vào chất lượng và uy tín doanh nghiệp. Từ đó củng cố vị thế thương hiệu của cơ sở CNNT để nhiều khách hàng, người tiêu dùng biết đến sản phẩm của doanh nghiệp.

sptbgd2012

Lễ trao giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017

Đến nay, Bộ Công Thương tổ chức 04 kỳ bình chọn và công nhận được 512 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia; số lượng các địa phương tham gia lựa chọn sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn kỳ sau luôn cao hơn kỳ trước, tăng cao ở nhóm chế biến, nông, lâm, thủy sản và thực phẩm. Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia và Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu được Bộ Công Thương triển khai tổ chức tại Hà Nội. Qua các kỳ bình chọn cấp quốc gia cho thấy, triển khai công tác tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đã thu hút, khuyến khích, động viên được các cơ sở sản xuất CNNT tích cực hưởng ứng tham gia, không ngừng phát triển, giữ vững, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; không ngừng mở rộng, phát triển quy mô sản xuất phục vụ nhu cầu xã hội. Sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn chưa thực sự phong phú. Công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đã tạo ra phong trào thi đua phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu của mỗi khu vực và của từng địa phương; qua các kỳ tổ chức bình chọn ở các cấp, chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu đã khuyến khích các cơ sở CNNT tận dụng tối đa thế mạnh các ngành nghề truyền thống, nguồn lao động kết hợp với ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại để đầu tư sản xuất các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

sptbgd2013

Lễ trao giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương – Cơ quan Thường trực Hội đồng: Năm 2022, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) chủ trì tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực (phía Bắc, phía Nam, miền Trung – Tây Nguyên), công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực cho 465 sản phẩm trong tổng số 786 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh gửi đăng ký tham gia bình chọn. Từ sản phẩm CNNT tiêu biểu được công nhận cấp khu vực, Cục CTĐP đã nhận văn bản đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023 của 59 địa phương, với 441 sản phẩm, tăng 131 sản phẩm so với số lượng sản phẩm đăng ký bình chọn cấp quốc gia năm 2021. So với kỳ bình chọn sản phẩm năm 2021, sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia năm 2023 của các cơ sở CNNT phong phú, đa dạng chủng loại, mẫu mã, đáp ứng tốt nhu cầu thị hiếu thị trường, có lợi thế của địa phương, có tiềm năng phát triển, mở rộng sản xuất, phát triển thương hiệu.

 Thực hiện: Quý Đức