24/09/2018

Quyết định số 3263/2018/QĐ-BCT ngày 07/9/2018 của Bộ Công thương

Về việc ban hành lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuản, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025

Thông tin văn bản số: 3263/2018/Đ-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 3263/2018/QĐ-BCT
Loại văn bản Quyết định
Tên văn bản Về việc ban hành lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuản, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025
Ngày ban hành 07/9/2018
Ngày hiệu lực 07/9/2018
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh Bộ trưởng
Tệp đính kèm 3263/2018/QĐ-BCT