05/02/2019

Quyết định số 176/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ Công thương

Quyết định số 176/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ Công thương ban hành Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư

Thông tin văn bản số: 176/QĐ-BCT
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 176/QĐ-BCT
Loại văn bản Quyết định
Tên văn bản Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm cơ khí chế tạo, linh kiện, máy nông nghiệp và sản phẩm phụ trợ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ đầu tư
Ngày ban hành 28/01/2019
Ngày hiệu lực 28/01/2019
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh Bộ trưởng
Tệp đính kèm 176/QĐ-BCT